Eksportprogram for norsk arkitektur

27.03.2017 - Ivar Winther

Styret i Norske arkitekters landsforbund har ansatt Kari Bucher som administrerende direktør.

24.03.2017 - Ivar Winther

Skal du få jobb som arkitekt, må du tegne flate tak, mener Facebook-gruppa Arkitektopprøret Norge. I likhet med sin svenske søstergruppe, vil de fri oss fra modernismen.

24.03.2017 - Mette Svensen

Svenske arkitektkontor har fulle ordrebøker, men drar ikke nytte av pågangen, mener den svenske arkitekten Robert Lavelid.

21.03.2017 - Ivar Winther

10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Eksportsatsingen ledes av Design og arkitektur Norge (Doga) og Innovasjon Norge.

16.03.2017 - Ivar Winther

Arkitekter opplevde det som et etisk dilemma å si ja til parallelloppdraget for Hauskvartalet. Nå snakker de ut etter innlevering. 

08.03.2017 - Ivar Winther

Wildcard-ordningen skal relanseres fra og med 1. april 2017, opplyser president Alexandria Algard.

21.02.2017 - Mette Svensen

Maria Molden er Bergens nye byarkitekt. Hun vil formidle merverdien av arkitektur og være en uavhengig stemme for fagets betydning i samfunnet.

14.02.2017 - Mette Svensen

Prisen på arkitekttjenester er oppadgående, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

13.02.2017 - Ingebjørg Semb

Den britiske journalisten og kuratoren Kieran Long har fått jobben som direktør ved «Statens centrum för arkitektur och design» i Stockholm.

09.02.2017 - Mette Svensen

Direktoratet for byggkvalitet har inngått samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo om digitalisering av byggesaker. Satsingen skal komme hele landet til gode.