14.02.2017 - Mette Svensen

Prisen på arkitekttjenester er oppadgående, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

13.02.2017 - Ingebjørg Semb

Den britiske journalisten og kuratoren Kieran Long har fått jobben som direktør ved «Statens centrum för arkitektur och design» i Stockholm.

09.02.2017 - Mette Svensen

Direktoratet for byggkvalitet har inngått samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo om digitalisering av byggesaker. Satsingen skal komme hele landet til gode.

07.02.2017 - Mette Svensen

Arkitekter får stadig dårligere betalt viser SSB-statistikk. Samtidig øker ordrereservene, ifølge konjunkturrapporten fra Arkitektbedriftene i Norge.

13.01.2017 - Hanna Maria van Zijp

Søkjarlista til byarkitekt i Bergen er klar. Geir Brekke i Bergen arkitektforening karakteriserer lista som voldsamt beskjeden. 

13.12.2016 - Mikael Godø

Norges største arkitektkontor styrker seg markant i Danmark med oppkjøpet av Aarhus arkitekterne.

30.11.2016 - Cecilie Klem

Arkitektfaget og kommunikasjonsfaget kan gå hånd i hånd, til beste for organisasjonen. Det mener de ferske NAL-sjefene Camilla Moneta og Vibeke Wessel Finstad.

17.11.2016 - Ingebjørg Semb

Vi ønsker å utvide dekningen vår med både journalistikk og kommentarstoff fra hele landet. Er du arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt eller journalist med inngående kunnskap om faget, og har lyst til å levere stoff til Arkitektnytt med jevne mellomrom, send en kortfattet henvendelse og gjerne noe du har skrevet før, til redaktør Martin Braathen på mbr@arkitektnytt.no

03.11.2016 - Ivar Winther

Navn: Navid Navid

Hva: Arkitekt og prosjektleder for Framtidens fiskevær i Lofoten, i Flakstad kommune

23.09.2016 - Redaksjonen

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturrapport viser optimisme over hele landet.