Areal- og samfunnsplanlegger med ansvar for byutvikling
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Ås kommune er i sterk vekst. Etablering av Follobanen og nytt større universitet gir kommunen muligheter og er bakgrunnen for at Ås sentrum er pekt ut som 1 av 6 regionale byer i Akershus. Universitetet, nærhet til hovedstaden, gode kommunikasjoner, gode forutsetninger for landbruk og en rik kulturminnearv er verdifulle kvaliteter i kommunen. Samtidig stiller dette store krav til kommunen som samfunnsaktør og planmyndighet. Vi kan derfor by på spennende og komplekse oppgaver innen arealplanlegging, by- og samfunnsutvikling. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg med relevant utdannelse på masternivå, minst 3 års erfaring med reguleringsarbeid og erfaring og interesse for bruk av GIS.

Opplysninger om arbeidssted og stilling
Plan- og utviklingsavdelingen holder til i Ås rådhus sentralt i Ås sentrum. I tillegg til leder, består avdelingen av miljøvernrådgiver, næringsrådgiver og tre arealplanleggere/arkitekter. Avdelingens arbeidsoppgaver spenner fra overordnet planlegging og forvaltning til konkrete utbyggingsprosjekter.

Stillingen er fast og de viktigste arbeidsoppgavene for ny medarbeider vil være å koordinere arbeidet med reguleringsplaner for byutvikling. Det innebærer blant annet:
•   eget planfaglig utredningsarbeid
•   etablering av internt og eksternt samarbeid med relevante fagpersoner
     og aktører
•   gjennomføring av medvirkningsprosesser
•   vurdere behov for og styre eventuelt innleid kompetanse

Vi ønsker deg som:
•   evner å arbeide effektivt og selvstendig
•   evner å håndtere store arbeidsmengder og prioritere egne oppgaver
•   har gode samarbeidsevner
•   er engasjert og resultatorientert
•   har gjennomføringskraft
•   er god på kommunikasjon og kontaktskaping

Hos oss får du:
•   varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
•   et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere med høy
     kompetanse
•   lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk
•   gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og
     fritidsforsikring

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontakt
Ellen Grepperud
Plansjef
Tlf. 64962071 / 994 42 252

Les mer og søk på stillingen

Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 19.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.Søknadsfrist: 01.02.2017
Sted: Ås
Link: www.as.kommune.no
Ledige stillinger