Arealplanlegger/rådgiver - Regionalenheten
Regionalenheten søker en dyktig rådgiver til fylkeskommunens oppgaver innen regional- og kommunal planlegging etter plan og bygningsloven, med vekt på veiledning og kompetansetiltak rettet mot kommunene.

Vi søker deg som
-    Vil bidra innen veiledning og planlegging av våre fysiske omgivelser,
     med vekt på fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i fylket
-    Har gode kommunikasjonsevner
-    Trives i rollen som veileder ovenfor politikere, kommuner og tiltakshavere
-    Har evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

Vi tilbyr
-    Varierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ
     og politisk ledelse
-    Bredt, spennende fagmiljø
-    Godt arbeidsmiljø i trivelige, moderne lokaler
-    Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
-    Lønn etter avtale
-    Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og
     forsikringsordninger

Om fagenheten
Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan-, miljø og folkehelseoppgaver og strategisk samferdsel. Enheten er organisert i tre team som ivaretar disse oppgavene. Stillingen er plassert i team plan og miljø. Regionalenheten skal bidra til realisering av " Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid", som er tittelen for Planstrategi for Oppland 2016-2020.

Om stillingen
-    100 % fast stilling
-    Stillingen inngår i team plan og miljø, Regionalenheten
-    Noe reisevirksomhet må påregnes
-    Tiltredelse så snart som mulig innen 15. august 2017

Arbeidsoppgaver
-    Veilede kommuner i planprosesser og gi høringsuttalelser til plansaker
-    Utviklingsoppgaver og kompetansetiltak innen plan- og arealspørsmål
-    Bidra i utvikling og oppfølging av regionale og kommunale planer og
     prosesser etter plan- og bygningsloven
-    Forberede saksframlegg for fylkesutvalg og fylkesting innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner
-    Høyere utdanning på masternivå innen samfunnsplanlegging med
     vektlegging av fysisk planlegging
-    Høy kompetanse om plan- og bygningsloven
-    GIS-kompetanse
-    Erfaring med veilednings- og utviklingsprosesser
-    God kjennskap til saksbehandlingsrutiner og relevante dataverktøy
-    Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
-    Realkompetanse vil også bli vektlagt
-    Førerkort klasse B

Kontakter
Kristin Loe Kjelstad
Teamleder plan og miljø
E-post
Mobil 412 98 220

Hjalmar Nørstebø-Solbjør
Ass.fylkesrådmann/ fagenhetsleder
E-post
Mobil 911 99 797

Søknad
Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Ved tilsetting i skoleverket og tannhelsetjenesten kreves godkjent politiattest, jamfør opplæringsloven § 10-9 og lov om helsepersonell § 20 A.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Les mer og søk på stillingen


Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte.
Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Søknadsfrist: 26.04.17
Sted: Lillehammer
Link: www.oppland.no
Ledige stillinger