Hjem, Stillinger, AREALPLANLEGGER »
7. april 2017
Arealplanlegger - Plan

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda
Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har i overkant av 24.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv.
Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer

Har du relevant fagkompetanse, interesse for arealplanlegging og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen? Da må du søke på vår ledige stilling som inngår i et team med fem arealplanleggere i tillegg til avdelingsleder for plan ved virksomheten Kommunal forvaltning.

Arbeidsoppgaver
Omfatter i hovedsak behandling av private reguleringsplaner og utarbeiding av arealplaner i kommunens egen regi. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter.
Deltakelse i oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase, som er basert på GIS/LINE.

Kvalifikasjoner
Vi søker fortrinnsvis etter en erfaren arealplanlegger/landskapsarkitekt/arkitekt/sivilingeniør/ingeniør med fagkompetanse innenfor nevnte arbeidsområde.

Utdanningsnivå
•    Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•    Har evner til å arbeide selvstendig, men også i team, er initiativrik og kreativ
•    Har god erfaring med bruk av digitalt planverktøy til produksjon og forvaltning
      av arealplaner
•    Har kjennskap til offentlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven og
      annet relevant lovverk
•    Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og er serviceinnstilt
•    Er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Språk
•    Norsk

Vi tilbyr
•    Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til kommunens utvikling
•    Et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt
•    Flexitidsordning
•    Lønn etter avtale
•    Gode pensjonsordninger.
•    Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
•    Deltakelse på bedriftsidrettslagets aktiviteter.

Kontaktinfo:
Sissel Pettersen
Avdelingsleder - Plan
Tlf 66 10 71 35 / 481 52 279?

Tonje V Bekkadal Eik
Virksomhetsleder - Kommunal forvaltning
Tlf 66 10 71 37 / 911 10 441

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Søkeren kan påregne bruk av egen bil i tjenesten. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Les mer

Søk på stillingenSøknadsfrist: 14.05.2017
Sted: Eidsvoll
Ledige stillinger