Hjem, Stillinger, AREALUTVIKLER »
24. februar 2017
Arealutvikler
Arealutvikler - Akershus universitetssykehus HF

Divisjon for Facilities Management ved Ahus er ansvarlig for de fleste ikke medisinske støttetjenester ved Sykehuset. Avdeling for Eiendomsforvaltning og – utvikling har ansvar for foretakets eiendomsutvikling, arealstyring, eiendomsforvaltning og byggeprosjekter med prosjektering og prosjektledelse. Foretaket forvalter ca. 270 000 m2 eide og leide arealer, fordelt over 17 ulike lokasjoner. Ahus har nylig avsluttet arbeidet med foretakets strategiske utviklingsplan 2030, og her skisseres flere store byggeprosjekter. Hovedfokus innenfor arealforvaltningen vil være blant annet mindre ombygninger og bygningsmessige endringer knyttet til endringer i sykehus klinikken, samt tiltak for å oppnå høyere arealeffektivitet i foretaket, med utgangspunkt i strategiske planer og arealanalyser.

Avdelingen har som målsetting å være blant de ledende i Norge innenfor utvikling av nye modeller og løsninger på området arealanalyse og arealeffektivitet innenfor Sykehussektoren. For blant annet å videreføre og utvikle dette arbeidet, oppretter avdelingen nå en ny stilling som Arealutvikler.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
•    Delta i arbeidet med Ahus sin overordnede arealstrategi
•    Delta i Utvikling av nye konsepter og arealløsninger med utgangspunkt
      i foretakets Utviklingsplan
•    Delta i avdelingens tverrfaglige team for utvikling av arealløsninger
•    Utstrakt samarbeid med helseforetakets enheter/klinikk i arealspørsmål
•    Prosjektarbeid med hovedvekt på tidligfasene i byggeprosjekter
•    Utrede og planlegge ulike typer byggeprosjekter
•    Etablere kontakt og oppfølging av arkitekt og eksterne konsulenter i tidlig fase
      i byggeprosjekter

Kvalifikasjoner
•    Relevant utdannelse på Bachleor/Masternivå f.eks. innenfor arkitektur eller
      annen byggfaglig kompetanse
•    Gjerne erfaring fra sykehusplanlegging

Utdanningsretning
•    Utdanningstittel: Arkitekt/ingeniør

Utdanningsnivå
•    Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
•    Positiv og mulighetsorientert
•    Helhetstenkende
•    Selvstendig

Vi tilbyr
•    Konkurransedyktige lønnsbetingelser
•    Gode velferds og pensjonsordninger
•    Bra arbeidsmiljø med høy faglighet og godt humør
•    Spennende arbeidsoppgaver og tverrfaglighet

Kontaktinfo
Axel Hauge
Avdelingssjef
Tlf 466 50 230
e-post

Les mer

Søk på stillingen 

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.
”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.
Divisjon facilities management har ansvaret for eiendom og service på alle lokasjoner i helseforetaket.Søknadsfrist: 02.04.2017
Sted: Lørenskog
Ledige stillinger