Hjem, Stillinger, ARKITEKT/ PLANLEGGER »
27. februar 2017
Arkitekt/planlegger
Regionalenheten søker arkitekt/planlegger med hovedfokus på by- og tettstedsutvikling i 100 % fast stilling.

Vi søker deg som
-   Vil bidra med veiledning og planlegging av våre fysiske omgivelser for å skape
    en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i fylket, med særlig vekt på byer
    og tettsteder
-   Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
-   Trives i rollen som veileder overfor politikere, kommuner og tiltakshavere
-   Har evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjoner

Vi tilbyr
-   Varierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ
    og politisk ledelse
-   Bredt, spennende fagmiljø
-   Godt arbeidsmiljø i trivelige, moderne lokaler
-   Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
-   Lønn etter avtale
-   Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om fagenheten
Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan-, miljø og folkehelseoppgaver og strategisk samferdsel. Enheten er organisert i tre team som ivaretar disse oppgavene: plan og miljø, næring samfunn og strategisk samferdsel. Regionalenheten skal bidra til realisering av " Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid", som er tittelen på Planstrategi for Oppland 2016-2020.

Om stillingen
-   100 % fast stilling
-   Stillingen inngår i team plan og miljø på Regionalenheten
-   Noe reisevirksomhet må påregnes
-   Tiltredelse så snart som mulig innen 15. august 2017

Arbeidsoppgaver
-   Utviklingsoppgaver og kompetansetiltak innen plan- og arealspørsmål med
    hovedvekt på bærekraftig by- og tettstedsutvikling
-   Bidra i utvikling og oppfølging av regionale og kommunale planer og
    prosesser etter plan- og bygningsloven, med særlig ansvar for oppfølging av
    Regional plan for attraktive byer og tettsteder
-   Veilede kommuner i planprosesser og gi høringsuttalelser til plansaker
-   Forberede saksframlegg for fylkesutvalget og fylkestinget

Ønskede kvalifikasjoner
-   Høyere utdanning på masternivå innen arkitektur/landskapsarkitektur eller
    samfunnsplanlegging med vekt på fysisk planlegging
-   Kunnskap om og interesse for by- og tettstedsutvikling, spesielt på utvikling
    mot et klimanøytralt samfunn, god folkehelse og universell utforming
-   Høy kompetanse om plan- og bygningsloven
-   Erfaring med veilednings- og utviklingsprosesser knyttet til stedsutvikling
    og arealforvaltning
-   God kjennskap til saksbehandlingsrutiner og relevante dataverktøy
-   God realkompetanse
-   Beherske godt norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
-   Førerkort klasse B

Søknad
Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.
Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontakter
Kristin Loe Kjelstad
Teamleder Plan og miljø
E-post
Mobil 412 98 220
Arbeid 61 28 92 77
Hjalmar Nørstebø-Solbjør
Leder Regionalenheten
E-post
Mobil 911 99 797
Arbeid 61 28 91 64

Les mer og søk på stillingenSøknadsfrist: 05.04.17
Sted: Lillehammer
Link: www.oppland.no
Ledige stillinger