Hjem, Stillinger, ARKITEKT »
7. februar 2017
Arkitekt
Arkitekt - Ålesund kommunale eiendom KF

Vi har nå ledig fast stilling på heltid for arkitekt i vår avdeling for Prosjekt og utbygging. Avdelingen har ansvar for programmering, planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, samt utvikling av eksisterende bygningsmasse og ubebygde eiendommer. Fredede og verneverdige jugendhus i bysentrum er også en del av porteføljen.

Avdelingen har i dag fire medarbeidere, som alle har roller som prosjektledere i kommunens byggeprosjekter. Stillingen innebærer også rådgivning til politiske organ, rådmann og øvrige virksomheter i forbindelse med kommunens utbyggingsprosjekter. Kontakt med eksterne arkitekter og ingeniører er en viktig del av stillingens arbeidsområde.

Arbeidsoppgaver
Arkitekten vil få ansvar for gjennomføring av prosjekter innen avdelingens ansvarsområde. Dette innbefatter å være byggherrens representant under programmering, prosjektering, byggeperiode og overtagelsesfase, inkludert løpende styring av kvalitet, fremdrift og økonomi. Det vil også bli oppgaver knyttet til utvikling av foretakets byggehåndbok og styringssystem.

Kvalifikasjoner
•    Vi søker primært etter utdannelse på masternivå med noen års erfaring.
•    Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor ett eller flere av
      følgende fagfelt: prosjektledelse, prosjektering, analysearbeid /
      arealplanlegging samt offentlige anskaffelser.
•    God evne til samarbeid og muntlig/skriftlig framstilling vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Vi tilbyr lønn etter avtale med kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning i KLP, IA-bedrift, fleksibel arbeidstidsordning og faglig utvikling, samt varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.

Kontaktinfo:
Gunnar Leira
avdelingsleder
Tlf 913 47 606?Ole

Andreas Søvik
daglig leder
Tlf 405 56 302

Les mer og søk på stillingen

Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) er Ålesund kommunes eiendomsforetak og står som eier av kommunes totale eiendomsmasse. Denne er på totalt 280.000 m² og er sammensatt av boliger, sykehjem, skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygg. Samlet forsikringsverdi er 6 mrd.

ÅKE ble opprettet 1. januar 2004 og har 23 ansatte i et bredt faglig miljø med sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og medarbeidere innenfor økonomiske og merkantile fag.

For 2016 var driftsbudsjettet kr 266 mill. og investeringsbudsjettet kr 214 mill.
ÅKE representerer Ålesund kommune ved utvikling av nye byggeprosjekter gjennom prosjektledelse og byggherrefunksjon, og ved tilrettelegging av nye bolig- og industriområder. ÅKE administrerer også Husbankens personrettede låne- og tilskuddsordninger som startlån, boligtilskudd til etablering og tilpasning og bostøtte. ÅKE har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse og ubebygde arealer.

Det innebærer at drift, vedlikehold, rehabilitering, utbygging, utleie og innleie, kjøp og salg skal være forsvarlig kostnadsmessig og forretningsmessig. ÅKE skal også forestå kommunens eiendomsutvikling og tilrettelegging av boligbygging og næringsvirksomhet, samt gjennomføre kommunale boliginvesteringer.Søknadsfrist: 27.02.2017
Sted: Ålesund
Link: www.alesund.kommune.no
Ledige stillinger