25.04.2017 - IVar Winther

Vinner av den begrensete konkurransen om boligene i Hauskvartalet er kåret.

20.04.2017 - Ivar Winther

Oslo befester sin posisjon i konkurranse med andre byer i verden, ifølge ny rapport.

22.03.2017 - Karl Emil Sødergren jr.

Jernbanen har ført an i utviklingen av en rekke norske byer og tettsteder de siste hundre årene. I dag bruker Rom Eiendom sin posisjon til å utvikle kommersielle prosjekt og kjøre over lokale myndigheter og innbyggere på veien.

21.03.2017 - Mette Svensen og Cecilie Klem

«Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til en bærekraftig omstilling av Norge?» spør Doga. Med hjelp fra bransjen vil de påvirke politikerne før valget.

16.03.2017 - Ivar Winther

2017 er året da Oslo kommune ønsker å utarbeide en arkitekturpolitikk. Et skritt på veien er Oslo Arkifutura, et heldags inspirasjonsseminar.

16.03.2017 - Ingebjørg Semb

Arkitektur og utsmykking er tema på Kirkerådets kulturkonferanse som går av stabelen i dag og i morgen.

09.03.2017 - Mette Svensen

I Oslo skal det bygges høyt og tett ved kollektivknutepunkt og lavt og tett i villaområder. Det vanskelige møtet mellom knutepunktstrategi og småhusplan var temaet på OAFs siste debattmøte.

 

09.03.2017 - Inger Lise Saglie

Nærhet til kollektivtransport er blitt knutepunktplanleggingens mantra. Derfor er det verdt å ta en titt på motforestillingene, skriver Inger-Lise Saglie.

07.03.2017 - Gaute Brochmann

25 år med norsk arealplans gullstandard, knutepunktstrategien, har ikke gitt noe entydig svar på hvordan den skal brukes. Tre aktuelle planprosjekter, fra Røa via Sundvollen til Bergen, viser at tilnærmingene fortsatt spriker.>

03.03.2017 - Cecilie Klem

Knutepunktpolitikken i stortingsmeldingen «Bærekraftige byar og sterke distrikt» kan føre til en uheldig økning av transportbehovet, mener NAL.