Har du tips om utstillinger eller andre spennende arrangementer innen arkitektur? Tips oss i redaksjonen. RSS-feed for kalenderen.

19. august 2014 - 30. august 2018, Oslo »
Byggekunst: Arkitektursamlingen fra 1830 til i dag

Hvordan har tenkningen omkring arkitektur utviklet seg de siste to hundreårene? Hvordan har arkitektenes arbeidsmetoder og uttrykksformer – deres manifester, modeller, tegninger, animasjoner – preget og endret vår arkitektoniske kultur og historie?
Nasjonalmuseets arkitektursamling rommer flere hundre tusen tegninger og gjenstander fra perioden 1830–2014. Med materiale etter betydningsfulle arkitekter som Christian Heinrich Grosch, Henrik Bull, Harald Hals, Magnus Poulsson, Arne Korsmo, Erling Viksjø, Sverre Fehn og Snøhetta, utforsker utstillingen sammenhenger mellom arkitektenes ideer og arkitektur i realisert og bygget form. Utstillingen er permanent.

Sted: Nasjonalmuseet - Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo
5. desember 2016 - 4. mai 2017, Vestfold »
Vestfold arkitektforening vår 2017

12.01. kl. 18.00: 3RW Arkitekter presenterer prosjekter
26..01. kl. 18.00:  Point arkitektur presenterer prosjekter
09.02. kl. 18.00  Årsmøte og Manthey Kula presenterer prosjekter
23.02. kl. 18.00  Tropisk Design presenterer prosjekter
09.03. Kurs NGBC BREEAM Materialer
23.03. Lene Stenersen presenterer prosjekter
06.04. Dronninga Landskap v. Rainer Stange presenterer prosjekter
20.04. SPIR arkitekter presenterer prosjekter
04.05. Sommerfest

Møtene holdes på Haugar Vestfold kunstmuseum. Cafe Bare Barista holder åpent for lokalforeningen fra kl.17.00    

6. desember 2016 - 6. desember 2017 »
Foredrag: Hvorfor bruker Norge 5 milliarder kroner på ett museum?
Norge bygger nytt nasjonalmuseum!
Løpende foredragstilbud til våre nasjonale nettverk.
• Hvordan oppstod ideen om nasjonalmuseer i Europa?
• Hvordan blir det nye Nasjonalmuseet?
• Hvilken betydning får det nye Nasjonalmuseet for nasjonen?
 
Foredragsholderen Ulf Grønvold (f. 1947) er arkitekt og arkitekturhistoriker. I Nasjonalmuseets byggesak på Vestbanen hadde han i fire år ansvaret for at museets interesser ble ivaretatt. Før det var han redaktør for arkitektenes fagtidsskrift Byggekunst i 10 år og direktør for Norsk arkitekturmuseum i 17 år. Han er aktuell med boken Arkitekt Lars Backer og hans tid. Ønsker dere at Ulf Grønvold kommer til deres visningssted, museum, galleri, kulturhus, kunstsenter eller lignende,ta kontakt!
4. januar - 9. mai 2017, Sør-Trøndelag »
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer
Etter- og videreutdanningskurs arrangert av NTNU i Trondheim i samarbeid med Sjukehusbygg HF.
Mange fredete og verneverdige kulturmiljøer består av bygninger omgitt av hager, parker eller andre grønne omgivelser. Ofte er det helheten av bygninger og omgivelser som utgjør anleggets viktigste kulturhistoriske verdi. Det er en stor utfordring å ta vare på kulturverdiene når slike anlegg skal tilpasses nye brukerkrav eller tilrettelegges for ny bruk. Kurset har som hensikt å være et møtested for ulike aktører og bidra til økt bestillerkompetanse og godt samarbeid i hele «verdikjeden» i arbeidet med å ivareta kulturhistoriske helheter av bygninger og omgivelser. Det blir undervist i verneteori og praktiske forvaltningsaspekter. En rekke konkrete eksempelanlegg blir presentert gjennom befaringer.  
Fagansvarlige: Eir Grytli, professor, inst. for arkitektur og teknologi, NTNU og Jone Ottar Erdal, Sykehusbygg HF. Søknadsfrist: 15. februar 2017
Kursavgift: 17.500 kr (overnatting ikke inkludert)
Tid og sted:
Modul 1: 04.-06. april 2017, Scandic Bakklandet Trondheim
Modul 2: 09.-11. mai 2017, Radisson Blu Hotel Værnes og Falstadsenteret, Ekne
Mer opplysninger om kurset på www.ntnu.no
 
6. januar - 22. januar 2017 »
DALE Virtual Hermits
Utstillingen på ROM for Kunst og Arkitektur presenterer ulike arkitektoniske formuleringer for eremitter i Dale, Sundfjord. Arbeidene er produsert av fire grupper med unge skandinaviske arkitekter, i løpet av korte og intensive residenser ved NKD - Nordisk Kunstnarsenter i Dale våren 2016.
De stillferdige og tankevekkende arbeidene, hovedsakelig presentert som store modeller, introduserer ulike rom for eremitten og dens relasjon med Dale. På lekent vis introduserer arbeidene uventede muligheter for samhandling mellom eremitten og lokalbefolkningen, og reflekterer dermed, på hvert sitt vis, rundt måter vi bebor og lever på. De fire inviterte arkitektgruppene består av: Sindre Wam og Anna Andrea Vik Aniksdal (N), Mattias Josefsson og Silje Nesdal (S,N), Karoline Kalstveit og Hanne Finseth (N), og Kim Lenschow og Søren Pihlman (N, DK). Residens-prosjektet er kuratert av professor Thomas Wiesner (BAS) med ypperlig oppsyn fra direktør Arild H Eriksen, NKD.
Tid: 06. januar - 22. januar
6. januar - 30. april 2017, Sør-Trøndelag »
Gjesteforelesninger NTNU høst 2017 i samarbeid med Trondheim Arkitektforening

12.01. kl. 19.00: Dietrich Untertrifaller Architekten v/Much Untertrifaller (Bregenz/Wien)
Sted: Litteraturhuset (samarbeid med TEKNA – Bygg og anlegg)

13.01. kll. 14.15: Fink Turnher Architekten v/Markus Turnher (Bregenz)
Sted: Scandic Lerkendal, Kongressal 2 (samarbeid med TEKNA – Bygg og anlegg)

09.02. kl 19.00: Schjelderup Trondahl Arkitekter v/Stian Schjelderup (Oslo) Sted: Work-Work
10.02 kl 14.15: Sted: Auditorium S5

02.03. kl 19.00: Manthey Kula arkitekter v/Beate Hølmebakk (Oslo) Sted:DIGS
03.03 kl 1415: Auditorium S5.

23.03. KL. 19.00: Stephen Taylor Architects v/Stephen Taylor (London) Sted: DIGS
24.03 kl 1415: Sted: Auditorium S5.

30.03: kl. 19.00: Element Arkitekter v/Cathrine Vigander (Oslo) Sted: Work-Work
31.03 kl 1415: Sted: Auditorium S5

27.04. kl 13.15: Rahul Mehrotra fra RMA Architects (Mumbai) og Harvard GSD Huang Sheng-Yuan fra Fieldoffice Architects (Taiwan)

Rørosseminaret 2017 28.04-30.04
Rahul Mehrotra (Mumbai/Boston), Fieldoffice (Taiwan), Assemble Studio (UK), Frida Escobedo (Mexico), Nathan Romero (Spania/DK), Vardø Restored, Lars Fasting, Ingerid Helsing Almaas m.fl.

19. januar 2017, Oslo »
Oslo Arkitektforening
Småhusområdenes utnyttelse sett opp mot øvrig boligfortetting/knutepunkt
Hvordan utvikle knutepunkter og fortetting langs t-banestasjonene i småhusområdene, basert på eksisterende kvaliteter? Hvordan sikre sosial bærekraft og urbane kvaliteter i nye knutepunktfortettinger? Innlegg fra: Ellen de Vibe (etatsdirektør i PBE), Karl Otto Ellefsen (professor AHO), Kim Skaara (sivilarkitekt), Joakim Skajaa (sivilarkitekt). Diskusjonen tar utgangspunkt i småhusplanen for Oslo.
Tid: 19. januar
Sted: Arkitektenes Hus, Josefinesgate 32-34, Oslo
26. januar - 17. april 2017, Danmark »
Wasteland

I Danmark  produserer 1,3 milliarder. tonn avfall hvert år. I utstillingen Wasteland ser arkitektfirmaet Lendager Gruppe på hvordan avfall kan bli ny arkitektur . Vi vet nå viktigheten av resirkulering, men hva som virkelig kommer til å presse grensene er "upcycling". I prosessen blir materialet ikke bare resirkuleres, men gjenbrukes til et nytt og forbedret materiale. Først møter vi de materialene som rester og følger deretter transformasjonen som skjer, slik at de kan bli til nye materialer, nye bygninger.

Tid: 26. januar - 17. april
Sted: Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27B DK, København
27. januar - 13. august 2017, Oslo »
Det norske glasshuset
Parallelt med utstillingen i Fehn-paviljongen som presenterer Lina Bo Bardis glasshus Casa de Vidro i São Paulo, viser vi en utstilling om norske glasshus i Hvelvet. Utstillingen tar utgangspunkt i hvordan norske arkitekter har eksperimentert med ideer om glasshuset, både før og etter andre verdenskrig. Den presenterer eneboliger av Arne Korsmo, Ove Bang, Sverre Fehn, Håkon Mjelva, Geir Grung, og Wenche og Jens Selmer. Her får du se hittil lite kjente tegninger fra prosjekter som i dag regnes blant høydepunktene innen norsk modernistisk arkitektur.
 
Tid: 27. januar - 13. august
Sted: Nasjonalmuseet - Arkitektur, Hvelvet
27. januar - 14. mai 2017, Oslo »
Casa de Vidro. Lina Bo Bardi i dialog med Sverre Fehn

Samspill mellom to glasshus: Bo Bardis første verk og Fehns siste. Utstillingen presenterer Lina Bo Bardis ikoniske glasshus i São Paulo (Casa de Vidro, 1950–1951) i Sverre Fehns glasspaviljong (2008). Sammenstillingen av Bo Bardo og Fehn setter i gang en dialog mellom to betydningsfulle arkitekter og deres analogier, interesser og lek med lys og materialer, reflektert i glassets transparens og betongens taktilitet. Utstillingen omfatter Veronika Kellndorfers fotoserie Cinematic Framing med motiver fra Casa de Vidro, nylig vist i dette huset. Som mange av Kellndorfers arbeider er fotografiene trykket på glass og fritt plassert i utstillingsrommet. I samarbeid med Veronika Kellndorfer og Arquivo ILBPMB.

Tid: 27. januar - 14. mai
Sted: Nasjonalmuseet - Arkitektur, Bankplassen 3 Oslo