Har du tips om utstillinger eller andre spennende arrangementer innen arkitektur? Tips oss i redaksjonen. RSS-feed for kalenderen.

29. mars 2017, Sør-Trøndelag »
Campuskampen: Tøffelavstand eller byliv?
Trondheim bolig- og byplanforening og Trondhjems Arkitektforening inviterer til debattmøte om samlet campus og byen. Vi ønsker å skape en faglig og engasjerende debatt om NTNUs rolle i byutviklingen i Trondheim. Debatt med Gunnar Bovim, Hilde Bøkestad, Aksel Tjora, Monica Rolfsen, Børge Beisvåg og en fra studenttinget ved NTNU. Ordstyrer: Trond Åm. Aamund Aarvelta forteller innledningsvis om bycampusprosjektet i Trondheim kommune.
Tid: 29. mars kl.19:00-21:00
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gate 2, 7011 Trondheim