11.12.2014 - Andrew Holt, arkitekt RIBA MNAL

Ved prosjektering av nullenergibygg bør solcellepaneler integreres i byggets arkitektur. For å kunne integrere panelene må man ha et grovt overslag over hvor stort areal solcellepaneler som trengs når man begynne å tegne. Det er ikke til å unngå - nullenergibygg trenger store arealer med solcellepaneler!

07.12.2014 - Andrew Holt, arkitekt RIBA MNAL

For å illustrere mulige effekter av klimaendring for lokalværet har 13 nasjoner skapt fremtidige værmeldinger. I en kortfilm på Youtube varsler Bente Wahl været i Norge for desember 2050. Blant andre land er USA, Brasil, Tyskland og Zambia.

02.12.2014 - Andrew Holt, arkitekt RIBA MNAL

Som arkitekt er jeg interessert i å vite hvordan miljøsatsing i mine prosjekter relaterer seg til overordne målsettinger om global klimagassreduksjon, og hvordan dette kan komme til å utvikle seg i fremtiden.

01.04.2014 - Andrew Holt, arkitekt MNAL

Prosjektering av en enebolig har fått meg og mine kolleger til å diskutere arkitektur og luksus opp mot bærekraft begrepet.

28.03.2014 - Pia Bodahl

Noen ganger er det lett å miste miljømotet. Som da jeg leser at klimaendringene vil bli store selv om vi skulle klare store utslippskutt. Har det jeg  gjør – eller ikke gjør – en betydning? Helt uvitenskapelig vil jeg svare ja. Og derfor slukker jeg lyset fra 20.30 til 21.30 under Earth Hour lørdag 29. mars.

25.03.2014 - Andrew Holt, arkitekt RIBA MNAL

I et bærekraftig samfunn er ikke byplanlegging og arkitektur et problem, men en del av løsningen.

05.11.2013 - Andrew Holt, arkitekt MNAL

Kan nye arbeidsmåter bidra tll en bærekraftig utvikling? Hvordan blir fremtiden for kontorløsninger i et klima i endring?

17.10.2013 - Andrew Holt, arkitekt MNAL

Klimaendring vil få konsekvenser for naturen og samfunnet. Klimatilpasning handler om å tilpasse seg disse endringene.

17.09.2013 - Pia Bodahl, FutureBuilt

Ligger årets første virkelige høsthelg lang og ubrukt foran deg? Om du er i Oslo, bør du se til at dine beste gåsko er klare for nye opplevelser.

01.07.2013 - Pia Bodahl, FutureBuilt

En sommerlys natt ble sykkelen min stjålet. Nå er jeg på jakt etter drømmesykkelen, men det har vist seg å være langt mer utfordrende enn jeg kunne forestille meg.