27.06.2013 - Andrew Holt RIBA MNAL

Stortingsmelding 33 - Klimatilpasning i Norge ble offentliggjort i mai i år. Meldingen omfatter alle sider ved klimatilpasning og har stor relevans for urbanister og arkitekter:

10.06.2013 - Andrew Holt RIBA MNAL

For tiden leser jeg boka ”Why we disagree about climate change” skrevet av vitenskapsmann og samfunnskommentator Mike Hulme. Hulme argumenterer for at klimaendring er et fenomen som omdefinerer hvordan mennesker forholder seg til hverandre og til verden.
 

30.05.2013 - Pia Bodahl

London har det, Paris har det – og nå har Furuset det. Norges første anlegg for den urbane ekstremsporten parkour åpner på Furuset 31. mai.

08.05.2013 - Andrew Holt

Den siste tiden har jeg jobbet mye med arkitektrådgivning innen passivhusprosjektering for arkitektkontorer. Jeg er sivilarkitekt, men min rolle i prosjekter har vært som rådgiver. Gjennom dette, har jeg bygget opp en del praktisk erfaring. Erfaringene er relevante for arkitekter som skal prosjektere passivhus.

28.04.2013 - Andrew Holt RIBA MNAL

De siste årene har det vært mye fokus på valg av materialer i et miljøperspektiv. Det er jobbet mye med utregning, og reduksjon, av klimagassutslipp fra produksjon av byggematerialer. Et nettbasert verktøy er utviklet for å regne ut klimagassutslipp for byggematerialer for konkrete prosjekter. Redusert klimagassutslipp fra materialer er premiert i miljøoppfølgingsplaner som Futurebuilt, Fremtidens bygg og BREEAM.

01.04.2013 - Halvor Weider Ellefsen

 

Hva er norsk arkitektur? Spørsmålet kan virke overflødig - arkitekturfaget er en disiplin hvor referansene er internasjonale og laugstanken krysser landegrenser. Fagets tause kunnskap formidles ofte gjennom forbilder og kan vanskelig avgrenses til sted. Allikevel er har nettopp "sted" vært et kjernebegrep i en arkitekturforståelse som gjennom Christian Norberg Schulz er knyttet til de nordiske landene. 

20.03.2013 - Pia Bodahl

For å få bedre folkehelse, må vi velge bort bilen og bruke kroppen. God arkitektur og byutvikling gjør sunne valg attraktive.

11.03.2013 - Ulf Grønvold

Noen av oss som skriver – ikke bare her – men også der og der, ender opp med å lage en egen blogg. Det gjorde jeg for fem år siden. Her et forsøk på en smule selvrefleksjon og en liten bruksanvisning.

 

20.02.2013 - Marit Justine Haugen

Årets diplomprosjekter på AHO er et mangfold av vanlig arkitektur. I dag er ordet ”vanlig” nesten blitt ett skjellsord.

08.12.2012 - Andrew Holt siv.ark. med bistand fra sivilingeniør Margrethe Ollendorff

En av de største miljøutfordringene ved bruk av betong er store klimagassutslipp når sementen produseres. Ved å ta bevisste valg, kan arkitekter bidra til å redusere disse utslippene.