16.08.2012 - Andrew Holt siv. ark.

I sin bok Future Scenarios ser David Holmgren for seg fire mulige scenarioer for fremtiden. I det siste har jeg sett disse referert i ulike sammenhenger i forbindelse med diskusjoner omkring bærekraftig arkitektur. Her følger en kort beskrivelse av min tolkning av scenariene og mulige konsekvenser for arkitektprosjektering.

24.07.2012 - Bengt Andersen

Mange påstår at vi har ghettoer i Oslo, men løsningene på det en mener er et samfunnsproblem er sjelden veldig realistiske.

19.06.2012 - Pia Bodahl

Bruker folk gata annerledes når omgivelsene endrer seg? Drammen har et morsomt gate-eksperiment på gang.

12.06.2012 - Marit Justine Haugen

De nylige opprustede byrommene i Oslo er forutsigbare og dørgende kjedelige. Det skyldes paradoksalt nok prosjektet Levende By.

18.05.2012 - Pia Bodahl

For en snau måned siden gikk startskuddet for “Sykle til jobben-kampanjen” for å få nordmenn opp på sykkelsetet. Og det trengs. Norge er dårligst til å bruke sykkel i Skandinavia - og Oslo er en av de dårligste byene i Norge. Ifølge Reisevaneundersøkelsen fra 2009 skjer 11 prosent av reisene i Tønsberg på sykkel, i Trondheim er sykkelandelen på 8 prosent og i Oslo 5 prosent.

10.05.2012 - Guro Voss Gabrielsen

Hvordan skape gode uterom når man ikke har flust med kommunale midler? Det finnes heldigvis ikke bare ett svar. På den annen side er det godt med noen gode eksmpeler.

07.03.2012 - Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL

I følge bygningsenergidirektivet skal alle nybygg være nesten nullenergibygg fra 2020. Det vil si at bygg må produsere like mye energi som de bruker. I Setesdal er det oppført en fjellgård 750 moh og langt fra strømnettet. Boligen er selvforsynt med energi – fra sol, vind og ved. Jeg snakket med arkitekten Carsten Lüdemann fra SOLARK for å høre om hans erfaringer fra dette prosjektet.

28.02.2012 - Guro Voss Gabrielsen

Som snart eneste by i et kriserammet Europa vokser Oslo fremdeles inn i himmelen. Det går fort og prosjektene er mange. Debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, tar hovedstadens mange iøynefallende nye prosjekter opp til debatt.

25.02.2012 - Bengt Andersen

Det å være by i Norge, er ikke enkelt. Man må hele tiden kjempe om oppmerksomhet, om å være attraktiv.

21.02.2012 - Ulf Grønvold

OVERTALELSER.