09.09.2011 - Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL

De siste årene er det gjort en stor innsats for å fremme energieffektivitet i bygg. Arbeidet har i stor grad tatt utgangspunkt i passivhuskonseptet. Det er utviklet en passivstandard for boliger, og en standard for yrkesbygg er på vei. Det diskuteres å stille krav til passivhusnivå i fremtidige byggeforskrifter. Enova gir økonomisk støtte til prosjekter basert på passivhusstandard.

07.09.2011 - Per Anda

Høsten har kommet. Nedtynget av regn er de grønne fruktene lettere å nå enn noen gang før.

22.08.2011 - Ulf Grønvold

I løpet av de siste ukene har jeg vært involvert i en avisdebatt om Munch-salen i Nasjonalgalleriet. Den har vært med Sjur Harby og foregått i Dagbladet. Til nå har det vært tre innlegg fra begge parter og vi får håpe det er nok. Det er vel grenser for hvor mye spalteplass en avis vil gi denne saken.

21.08.2011 - Andrew J. Holt siv.ark. RIBA MNAL

Peak oil er et tema innen bærekraftig utvikling som arkitekter og byplanleggere bør ha kjennskap til. Her er det ingen enkle svar, men muligheter for fruktbare diskusjoner. Hva er peak oil og hva har det med arkitekter og byplanleggere å gjøre?

01.08.2011 - Ulf Grønvold

Når et interiør har en sterk karakter trenger det ikke å skyldes en arkitekts geniale innsats. Det kan like gjerne være noen improvisasjoner vi møter, lag som legges på lag pluss et menneske som preger lokalet med sin personlighet og interesser.
  

30.07.2011 - Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL

Robusthet i form av blant annet matsikkerhet og energisikkerhet er viktige temaer innen bærekraftig arkitektur. Robusthet var et sentralt tema i konkurranseutkast for bærekraftig byplanlegging av Furusetområdet i Oslo. I sommerferien fant jeg følgende avsnitt i boka ”Cities” skrevet av John Reader som jeg tenker kan være av interesse for flere (side 166). Jeg anbefaler boken på den sterkeste; den handler om forholdet mellom byen og den funksjonelle og økologiske konteksten som forsyner den.

05.07.2011 - Skrevet av Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL og Paul Woodville siv.ark. RIBA, Certified Passivhaus Designer (Passivhaus Institutt, Tyskland)

Sommeren er her, man ser frem til å sette seg på balkongen og kose seg med litt literatur om utilsiktet luftlekkasje... OK, ikke alle temaer innen lavenergibygging er like spennende, men det betyr ikke at de ikke er viktige.

17.06.2011 - Per Anda

Passivhustoget ruller. Ikke stopp det - sats heller enda bredere i tillegg.

30.05.2011 - Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL

En labyrint symboliserer veivalg. Vi står overfor kritiske veivalg for å skape en bærekraftig fremtid. Vi lever på en måte som ikke lenger passer for den planeten vi bor på. Valgene må vi ta nå.?