10.01.2017 - Redaksjonen

Arkitektbedriftene kritiserer Statsbygg for å svekke arkitektbransjens utviklings- og inntjeningsmuligheter. 

11.11.2016 - Cecilie Klem

Reguleringsplanens formålsparagraf binder ikke utbyggingsprosjektene, mener PBE, men henviser til EBY for klare svar om medvirkningskravene i reguleringen.

28.10.2016 - Mette Svensen

Venstre og Krf ber om at arkitektenes forslag vurderes før avgjørelsen om riving av Y-blokka tas. SV lytter til OAF og går for bevaring.

27.10.2016 - Cecilie Klem

Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved NIBR mener samtlige punkter i reguleringsplanen for Hauskvartalet er juridisk bindende.

25.10.2016 - Mette Svensen

Er århundrets reguleringsplan god nok? Vi spurte tre tungvektere i planfaget. 

30.09.2016 - Ivar Winther

Stjernesosiolog Saskia Sassen mener byutvikling kan bli rene finansinstrumenter som kan skade byrommene. – Økt tetthet i byer er ikke det samme som urbanitet, advarer hun.

19.09.2016 - Tekst Mikael Godø

Europeisk mobilitetsuke er godt i gang, i år med arrangementer i hele 33 kommuner. I Oslo sørger en av Norges beste skatere for miljøvennlig fart og spenning. 

25.08.2016 - Mette Svensen

KOMMENTAR: Nå skjer det endelig. I raskt tempo og med konkrete tiltak blir Oslo en sykkelby. Men den røde asfalten byr på feller.

01.07.2016 - Cecilie Klem

Kritikken mot planen for regjeringskvartalet øker i styrke. Omfanget av konkurransen og kravet om arkitekter med norsk pass, vekker sterke følelser i fagmiljøet.

07.03.2016 - Mikael Godø

Et bredt fagmiljø har skrevet et åpent brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Elise Marcussen.