Hjem, Stillinger, BYPLANLEGGER »
17. februar 2017
Byplanlegger
Byplanlegger - Enhet plan og samfunnsutvikling

Beskrivelse av arbeidssted
Enhetens arbeidsoppgaver er samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, byutvikling, folkehelse, miljø og næringsutvikling. Samarbeid på tvers av fagområder vektlegges. Å se den fysiske, økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i sammenheng er sentralt for å oppnå gode løsninger. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.
Sarpsborg er i vekst og enheten har ansvar for store plan- og utredningsoppgaver. Revidering av sentrumsplanen pågår og mange reguleringsplaner er under utarbeiding. Et miljøvennlig og framtidsrettet transportsystem er også under utvikling og skal realiseres gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Arbeidsoppgaver
-   Fullføre utarbeidelsen av kommunedelplan sentrum m. delutredninger
-   Være pådriver for sentrumsutvikling og delta i sentrumsrelaterte plan-
    og utrednigsoppgaver
-   Veiledningsansvar innenfor arkitektur og estetikk
-   Deltakelse i tverrfaglig plan- og utredningsarbeid

Krav til utdanning
Arkitekt, byplanlegger eller annen relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå.

Personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider som:
-   er initiativrik, nytenkende og glad i utfordringer
-   er løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
-   har analytiske egenskaper
-   har evne til å jobbe effektivt, strukturert og målrettet
-   har godt humør, god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo

Erfaring
Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig eller privat virksomhet.

Kvalifikasjonskrav
-   Arkitekt, byplanlegger eller annen relevant bakgrunn på masternivå.
-   Kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning er en fordel.
-   God norsk framstillingsevne, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr
-   Godt tverrfaglig miljø med engasjerte og hyggelige kollegaer
-   Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke Sarpsborgs utvikling
-   Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
-   Fleksitid og god pensjonsordning

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktpersoner
Anne Elisabeth Ramtvedt, mobil: 982 66 786, epost
Hege Hornnæs, mobil: 414 32 499, e-post

Les mer og søk på stillingen


Sarpsborg kommune har 55.000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. Det nye sykehuset Østfold Kalnes åpnet i Sarpsborg i 2015, mens vitensenteret Inspiria Science Center åpnet dørene sommeren 2011 - til nytte og glede for hele regionen. I 2016 feiret byen sitt 1000-årsjubileum. Ansatte i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig", og kommunens arbeidsgiverpolitikk skal støtte visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes".

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.Søknadsfrist: 11.03.2017
Sted: Sarpsborg
Link: www.sarpsborg.com
Ledige stillinger