Hjem, Stillinger, DAGLIG LEDER »
17. februar 2017
Daglig leder
Daglig leder StudioNSW AS - arkitektur og formgivning

StudioNSW er en søsterbedrift av Narud Stokke Wiig. Kontoret er en selvstendig virksomhet med eierskap hos NSW.

Begge virksomheter har nær tilknytning til hverandre, og kontorene sysselsetter til sammen over 50 medarbeidere.

StudioNSW holder til på Hamar, og vi er for tiden 13 medarbeidere.

Hamar opplever for tiden betydelig vekst, og innlandet rundt Mjøsa har blitt et stort marked. Våre oppgaver er mange og sammensatte, alt fra offentlige bygg til boliganlegg og næringsbygg. Oppdragsmengden er økende, og kontoret ser for seg videre ekspansjon.

Vi representerer et kreativt arkitektmiljø med internasjonal og allsidig praksis.
StudioNSW holder til i moderne lokaler sentralt i Hamar med utsikt over Mjøsa.

I forbindelse med generasjonsskifte, søker vi ny daglig leder.

Søker må ha arkitektutdannelse på masternivå. Stillingen innebærer en kombinasjon av administrative oppgaver og prosjektarbeid / prosjekteringsledelse.

Vi ønsker en leder som er faglig dyktig og engasjert, med lederegenskaper som inspirerer og samler medarbeidere i felles oppgaveforståelse. Det er viktig at leder i tillegg til fagkompetanse har sosial kompetanse, og som evner å etablere tillit gjennom et godt arbeidsmiljø.

Søknad med CV og referanser sendes e-post

Ev spørsmål kan stilles Tore Bergh, tlf 970 54 951.

Det er ønskelig med tiltredelse innen 1. august.Søknadsfrist: Snarest
Sted: Hamar
Link: www.studionsw.no
Ledige stillinger