03.01.2017 - Svein Gusrud, professor emeritus og møbeldesigner MNIL

FAGESSAY: Svein Gusrud lanserer et alternativ til Scandinavian Design. 

31.10.2016 - Malin Skjelland Eriksen

Trenden i Europa er avinstitusjonalisering av helse og omsorgssektoren. Norge har derimot tviholdt på sykehjemmene inntil de siste årene, men fortsatt synes gode ambisjoner å bli tilsidesatt av 1970-tallets tanker om sykehjemmet som effektiv arbeidsplass.

12.10.2016 - Kaja Klingenberg

Flere av utstillingene i Oslo arkitekturtriennale fokuserer på problemstillinger som vil påvirke hvordan vi tenker på interiører fremover.

05.09.2016 - Cecilie Klem

Felles organisasjon til side, nå ruller NIL ut et arsenal av framstøt som skal styrke medlemmenes posisjon i bransjen.

11.08.2016 - Kaja Klingenberg, interiørarkitekt MNIL

Norges beste interiørarkitekter og møbeldesignere viser seg fram i den nyeste utgaven av NILs årbok «Interiør & møbler 2016».

14.06.2016 - Mette Svensen

Interiørarkitektene er veid og målt. De beste er valgt ut og presenteres i NILs årbok for 2016 som lanseres i dag.

09.06.2016 - Kaja Klingennberg

Design for designens skyld, eller design som bidrar til sosial forandring? Sverre Uhnger har prøvd begge deler.

08.01.2016 - Magdalena Eckersberg

Interiørarkitekt Annelise Bothner-By har tatt doktorgrad om møtet mellom mennesket, rommet og utstillingstemaet.

10.12.2015 - Solveig Nygaard Langvad

– Det går utover brukerne at interiørarkitektene slipper til for sent, mener president i NIL, Siv Senneset. Hun håper å styrke yrkesgruppas stilling i forhold til arkitektene i året som kommer.

19.11.2015 - Kaja Kosonen Geiran

I Trondheim må interiørarkitektene være ansatt ved arkitektkontorene for å få jobbe med større, offentlige oppdrag. Interiøroppdragene begrenser seg i hovedsak til utforming av bygningen, mens møbelleverandørene tar seg av inventar og utstyr.