- I fremtidens bærekraftige by må man både kunne bo, arbeide og leve. Da må boligen, jobben, skolen og butikken ligge i nærheten av hverandre, sier Algard. Foto: Tommy Ellingsen
Knutepunkt-bom fra Regjeringen

Knutepunktpolitikken i stortingsmeldingen «Bærekraftige byar og sterke distrikt» kan føre til en uheldig økning av transportbehovet, mener NAL.

Sanner la fram stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» 17. februar i Kystens hus i Tromsø. Foto: skjermdump/regjeringen.no
Sanner la fram stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» 17. februar i Kystens hus i Tromsø. Foto: skjermdump/regjeringen.no

17. februar la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt». Norske arkitekters landsforbund var tidlig ute med høringsinnspill til meldingen i 2015, da de blant annet rådet regjeringen til å legge vekt på utvikling av tette og flerfunksjonelle byer og tettsteder. NAL la vekt på at målet skulle være å gjøre bilen til et overflødig transportmiddel i hverdagen.

 

«Slike steder vil også kunne frigjøre mye tid som ellers ville gå til transport og bidra til større grad av sosial interaksjon,» skrev NAL.

 

Den siste uken har NAL gått grundig gjennom stortingsmeldingen, og selv om de stiller seg bak enkelte deler av den, mener de Regjeringen står i fare for å bomme på valg av virkemidler i knutepunktpolitikken.

 

LES OGSÅ: Sanner lanserer ti byvekstutvalg

 

Et stort «men»

NAL kommer blant annet med en advarsel om at kombinasjonen knutepunktutvikling og storutbygging av infrastruktur, lett kan føre til at knutepunktene blir monofunksjonelle områder som i praksis fører til økt transportbehov.

 

«Dette står i kontrast til Norges klimamål hvor en av hovedoppgavene er å få ned transportbehovet, ikke bare flytte folk over fra bil til kollektivt. Dette har NAL påpekt ovenfor Sanner og KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, journ.anm.) siden 2015. I 2016 etablerte NAL BYLIVsenteret for å bistå kommunene i deres arbeid med en helhetlig og bærekraftig stedsutvikling,» skriver NAL i pressemeldingen.

 

Stortingsmeldingen er lagt ut på regjeringen.no.

«Meldinga meislar ut kva retning regjeringa meiner det er rett å gå i for å oppnå ei berekraftig utvikling av byane og tettstadene, distrikta og regionane våre,» heter det i sammendraget i meldingen.
«Meldinga meislar ut kva retning regjeringa meiner det er rett å gå i for å oppnå ei berekraftig utvikling av byane og tettstadene, distrikta og regionane våre,» heter det i sammendraget i meldingen.

– Flerfunksjon er bærekraftig

I sin tilbakemdling til Sanner understreker NAL at Regjeringens med meldingen viderefører en by- og regionspolitikk som tidvis bærer preg av «at nærings- og byutvikling fremdeles lever adskilte liv.»

 

NAL-president Alexandria Algard sier i pressemeldingen at funksjonsblanding er helt avgjørende for at knutepunktstrategien skal virke slik regjeringen ønsker.

– I fremtidens bærekraftige by må man både kunne bo, arbeide og leve. Da må boligen, jobben, skolen og butikken ligge i nærheten av hverandre, sier Algard.

 

Fagmiljøene står klare

– Vi ønsker at Sanner og Regjeringen skal lykkes med sin knutepunktstrategi, understreker Algard og

mener det må settes inn kraftige virkemidler slik at enda flere blir satt i stand til å dekke transportbehovene sine til fots og på sykkel. Bare slik kan Norge nå sine klimamål, mener Algard.

 

– Da kan vi spare samfunnet for uheldige helsemessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser. Det krever at staten, fylkene og kommunen jobber aktivt i samme retning. Arkitektene og NALs BYlivsenter er klare til å bidra, sier NAL-presidenten.

 

Ja til mye

NAL understreker i pressemeldingen at de stiller seg bak stortigsmeldingens generelle vektlegging av knutepunktutvikling. NAL er også fornøyd med at regjeringen legger vekt på nettopp infrastruktur for bane og vei samt utvikling av kompakte byer og tettsteder rundt knutepunkt.

 

«Dette gir bedre grunnlag for handel, kollektivtransport og offentlige tjenester. Når flere bor i nærheten av arbeidsplasser og tjenestetilbud vil også transportbehovet minke, og klimagassutslippene gå ned. Dette er et fornuftig tiltak som også fagmiljøet kan stille seg bak,» skriver NAL.


Kommenter saken
For å bekrefte at du er et menneske og ikke en maskin, skriv inn bokstavene i bildet:
Captcha Image
Arkitektnytt ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og eventuelt fjerne innlegg. Klikk her for å lese alle reglene for debatten.
Ledige stillinger