Hjem, Stillinger, LANDSKAPSARKITEKT »
22. desember 2016
Landskapsarkitekt
Senior landskapsarkitekt - Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, bl.a. innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale parker, veger, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Bymiljøetaten har nå ledig en 100 % fast stilling som senior landskapsarkitekt.

Stillingen er tilknyttet Gjennomføringsavdelingen. Avdelingen har ansvar for å bygge kommunens parker, allmenninger, veier og fremforhandle utbyggingsavtaler på vegne av kommunen. Vi har et utstrakt samarbeid med private aktører, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. I avdelingen er vi nå 23 medarbeidere, som er landskapsarkitekter, jurister, ingeniører, prosjektledere med flere. Arbeidsmiljøet er meget kompetent, godt og tverrfaglig. Gjennomføringsavdelingen har de nærmeste årene ansvar for å utvikle og realisere flere store prosjekter.

Arbeidsoppgaver
Vi søker etter en erfaren landskapsarkitekt med interesse for, og kunnskap om, å utforme gode byrom, parker og grøntområder til beste for byens befolkning. Personen vi søker må se utfordringen i å balansere kvalitet med økonomi, og kunne levere til avtalt tid. Erfaring som prosjektleder, styring av byggeprosjekter, vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjoner
•    Utdannelse som landskapsarkitekt
•    Solid arbeidserfaring som landskapsarkitekt
•    Erfaring fra arbeid med større prosjekter
•    Erfaring fra prosjektarbeid-/ledelse er en fordel
•    Erfaring fra rådgivning
•    Innsikt i og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
•    Kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser

Utdanningsretning
Utdanningstittel: Landskapsarkitekt

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•    Ansvarsbevisst
•    Strukturert og resultatorientert
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Må trives med og mestre å arbeide i tverrfaglige team

Språk
•    Norsk

Vi tilbyr
•    Gode velferds- og pensjonsordninger
•    Oppgaver innenfor et bredt grøntfaglig arbeidsfellesskap
•    Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
•    En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
•    Fleksibel arbeidstid
•    Lønn etter nærmere avtale

Kontaktinfo:
Geir Haveraaen
Avdelingsleder
Tlf. 55 56 62 67/ mobil 481 61 395

Les mer

Søk på stillingen

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.
 
Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.Søknadsfrist: 22.01.2017
Sted: Bergen
Link: www.bergen.kommune.no
Ledige stillinger