25.01.2017 - Martin Braathen // redaktør

Bygningslover- og forskrifter er tve­egga sverd. I en ideell verden ville de vært hva Einstein skal ha uttalt om Le Corbu­siers Modu­lor: et rammeverk for å «gjøre det gode lett og det dårlige vanskelig».

 

15.12.2016 - Martin Braathen, redaktør

«Studentene mente undervisningen ikke holdt tritt med samfunnsutviklingen, de kritiserte instituttmiljøene for ikke å stille aktuelle oppgaveformuleringer, de mente de fikk for liten innflytelse over egen utdanning, og de kritiserte instituttene for ikke å samarbeide om utdanningen.»

17.11.2016 - Martin Braathen // redaktør

Det kom overraskende på mange da Pål Stephensen plutselig tok hatten og gikk den 1. oktober. Han hadde vært administrerende direktør i åtte år, gjennom både gode og mer turbulente perioder i NAL.

20.10.2016 - Martin Braathen // redaktør
22.09.2016 - Martin Braathen // redaktør
25.08.2016 - Martin Braathen // redaktør

Når de nye studentene i disse dager går inn døra på BAS, er det 30 år siden skolen åpnet. Arkitektnytt gratulerer BAS med jubileet!

23.06.2016 - Martin Braathen, redaktør

For å oppleve årets arkitekturbiennale i Venezia trenger man ikke lese seg opp på en komplisert, akademisk analyse av arkitekturens nåværende status quo. Det holder å ta med seg en dose nysgjerrighet på hva arkitektrollen kan være.

02.06.2016 - Martin Braathen // redaktør

Zaha Hadid fikk mye kjeft da hun uttrykte at dødsfallene på byggeplassen i Qatar var noe hun kun var generelt bekymret for – omtrent på lik linje med dødsfall under krigen i Irak. Hennes poeng var at dette ikke var hennes ansvar, men de respektive statenes.

28.04.2016 - Martin Braathen // redaktør

Etter fire, lange år med styringsgruppe- møter, styremøter, lokalforeningsledermøter, RS-møter og ekstraordinære workshoper, og ikke minst et ukjent forbruk av penger og arbeidstimer, er organisasjonsfesten avlyst. Før den i det hele tatt nådde uravstemning.

31.03.2016 - Martin Braathen//redaktør

Vakker. Klisjeene ble igjen bekreftet ved vårt siste bergensbesøk. Bergen er en av landets vakreste byer. Den har en intens naturnærhet, skapt av fjordene og fjellene, og en slags fortettet kulturnærhet, skapt av den lange og tilstedeværende byhistorien. Det gir byen en særdeles tydelig karakter.