06.04.2017 - Martin Braathen, redaktør

Den 20. mars var kulturministeren, næringsministeren, Innovasjon Norge-direktøren og Doga-direktøren samlet for å formidle at nå skal det satses: Ti millioner kroner går til et pilotprosjekt for arkitektureksport.

02.03.2017 - Martin Braathen // redaktør
Et lite tankeeksperiment: Sett at de norske byene ikke var del av en global urbaniseringstrend, at verken Oslo, Bergen eller Stavanger hadde en kø av folk fra distriktene som ønsket å flytte dit. 
25.01.2017 - Martin Braathen // redaktør

Bygningslover- og forskrifter er tve­egga sverd. I en ideell verden ville de vært hva Einstein skal ha uttalt om Le Corbu­siers Modu­lor: et rammeverk for å «gjøre det gode lett og det dårlige vanskelig».

 

15.12.2016 - Martin Braathen, redaktør

«Studentene mente undervisningen ikke holdt tritt med samfunnsutviklingen, de kritiserte instituttmiljøene for ikke å stille aktuelle oppgaveformuleringer, de mente de fikk for liten innflytelse over egen utdanning, og de kritiserte instituttene for ikke å samarbeide om utdanningen.»

17.11.2016 - Martin Braathen // redaktør

Det kom overraskende på mange da Pål Stephensen plutselig tok hatten og gikk den 1. oktober. Han hadde vært administrerende direktør i åtte år, gjennom både gode og mer turbulente perioder i NAL.

20.10.2016 - Martin Braathen // redaktør
22.09.2016 - Martin Braathen // redaktør
25.08.2016 - Martin Braathen // redaktør

Når de nye studentene i disse dager går inn døra på BAS, er det 30 år siden skolen åpnet. Arkitektnytt gratulerer BAS med jubileet!

23.06.2016 - Martin Braathen, redaktør

For å oppleve årets arkitekturbiennale i Venezia trenger man ikke lese seg opp på en komplisert, akademisk analyse av arkitekturens nåværende status quo. Det holder å ta med seg en dose nysgjerrighet på hva arkitektrollen kan være.

02.06.2016 - Martin Braathen // redaktør

Zaha Hadid fikk mye kjeft da hun uttrykte at dødsfallene på byggeplassen i Qatar var noe hun kun var generelt bekymret for – omtrent på lik linje med dødsfall under krigen i Irak. Hennes poeng var at dette ikke var hennes ansvar, men de respektive statenes.