Kritikken mot parallelloppdraget NRK har utlyst for Marienlyst-tomta, fører ikke foreløpig til noen ny prosess rundt verken honorar eller utlysningstekst. Illustrasjon: NRK
NRK svarer på parallelloppdrag-kritikken

Prosjektleder for NRK, Ole Falk Frederiksen, avviser den massive kritikken mot oppdraget NRK utlyste i forrige uke. – Arkitektene må se nøyere på hva vi ber om, sier han.

1. mars lanserte NRK et parallelloppdrag hvor de ber om mulighets- og volumstudier for den 95 mål store tomten på Marienlyst. Oppdraget går i store trekk ut på å finne ut hvordan tomten skal brukes dersom NRK velger å selge den for å flytte til et annet sted i Oslo.

 

Les Doffin-utlysningen her.

 

Det var i februar 2016 at NRK-styret vedtok å utrede muligheten for ny lokalisering. Parallelloppdraget som ble offentliggjort i forrige uke, er i følge rikskringkastingen «den viktigste aktiviteten for å kunne anslå hvor mye Marienlyst-området er verdt.» 

 

I utlysningen ber NRK arkitekter om å sette sammen team og komme med forslag til løsninger i form av volumstudier. 

 

Bred kritikk fra arkitektene

Tunge, norske aktører i bransjen som Nordic, NSW, Dark, Sahaa, Lund Hagem og Nils Torp samt Norske arkitekters Landsforbund, har kommet med krass kritikk av oppdraget, blant annet fordi de mener honoraret er for lite. NALs konkurranseleder, Gisle Nataas har stilt spørsmålstegn ved honoraret og seriøsiteten i formuleringen av oppdraget. Flere har stilt spørsmålstegn ved evalueringsprosess som er skissert.

- Det er uvant for arkitekter å ikke skulle designe. De vil gjerne fargelegge og lage perspektiver. Men her har vi altså ikke bedt om det, sier Ole Falk Frederiksen i møte med honorar-kritikken. Foto: Civitas
- Det er uvant for arkitekter å ikke skulle designe. De vil gjerne fargelegge og lage perspektiver. Men her har vi altså ikke bedt om det, sier Ole Falk Frederiksen i møte med honorar-kritikken. Foto: Civitas

Har hørt det før

Hva svarer NRK i møte med denne kritikken? Arkitektnytt har vært i kontakt med både NRKs egen prosjektleder, Nils Bjarne Foss og NRKs innleide konsulent og prosjektleder, Ole Falk Frederiksen. Sistnevnte ønsket å svare på den faglige kritikken.

 

– Dette er massiv kritikk, men aller først: Hvordan svarer NRK på kritikkenmotstørrelsen på honoraret?

– Denne innvendingen har jeg hørt mange, mange ganger i løpet av arbeidet med dette her. Så jeg tok selv en ringerunde, svarer Ole Falk Frederiksen som utfører parallelloppdraget på oppdrag fra NRK. Han er er sivilingeniør og planlegger  i Civitas og har lang erfaring fra tverrfaglige plan- og medvirkningsprosesser.

 

Ringerunde

Frederiksen forteller at han etter presentasjonen og pressekonferansen tirsdag i forrige uke, hvor det også ble stilt flere kritiske spørsmål fra arkitekter i salen, ringte rundt til ti store arkitektkontorer. Frederiksen sier han spurte om de mente det var nødvendig å øke honoraret for å klare å få med mange nok arkitekter.

 

– Folk jeg har jobbet mye med og kjenner i store, kjente arkitektkontorer ga meg beskjed om å ha is i magen og ikke høyne honoraret. Åtte av de jeg ringte sa de ønsket å være med. Vi regner med å få stor respons, sier Fredriksen.

 

Ikke tilhenger av gratisarbeid

Flere ønsker å delta til tross for at de synes honoraret ligger lavt, forteller Frederiksen. De ønsker likevel å være med fordi det gir dem en mulighet til å vise sin interesse overfor NRK, forteller Frederiksen.

– Jeg er jo ikke tilhenger av at noen jobber gratis, selvfølgelig ikke. Derfor har jeg sagt til alle jeg har snakket med at de må være presise på hva de blir bedt om å levere. Dette er kun en konsept- og volumkonkurranse, understreker han.

 

Avfeier prospekt-påstand

Sahaa-partner Thor Olav Solbjør var blant de første til å reagere på honoraret, og skrev til både Arktiektnytt og NALs konkurranseleder allerede tirsdag. Frederiksen avfeier Solbjørs kritikk, også den delen av kritikken fra arkitekten som går på at oppdraget i praksis går ut på å lage et bilag til NRKs prospekt.

 

– Det er helt galt. Vi ber arkitektene koordinere en jobb, ikke sette sammen tverrfaglige team. Mange spørsmål rundt tomten er besvart på forhånd og vil ligge som vedlegg til oppdraget. Det eneste kompliserte ved dette oppdraget er at du må forholde deg til et fredet bygg og naturmangfoldet på tomten, sier Frederiksen, som også avviser at det trengs kompetanse på trafikale vurderinger. Han mener imidlertid byggteknisk kompetanse er viktig for å være i stand til å tolke og bruke grunnforholdsrapportene, og han antar at mange kontor vil ha behov for å innhente verdivurderingskompetanse.

 

– Dere spør etter konsepter som viser tomtens koblinger med bystrukturene rundt Marienlyst. Det er er mangfoldig struktur og vil by på faglige utfordringer?

– Vi vil ha et konsept som volummessig forholder seg til byen rundt, og den består av enkel og leselig bystruktur. Det er også tydelig hva det er gitt tillatelse til på tomtene fra Plan- og bygningsetaten. Det har vi tenkt å ha som vedlegg, utdyper han.

 

– De vil gjerne fargelegge

Frederiksen sier han tror noe av grunnen til reaksjonene ligger i at arkitekter flest har vanskelig for å levere fra seg noe som virker veldig generelt.

 

– Det er uvant for arkitekter å ikke skulle designe. De vil gjerne fargelegge og lage perspektiver. Men her har vi altså ikke bedt om det, slår Frederiksen fast.

Han sier imidlertid at var det opp til ham selv, skulle honoraret vært på 500 000 kroner og oppdraget vært begrenset til tre deltagere. Men en totalvurdering av hva man ønsker å få gjort, og det faktum at det er mange som ønsker å delta, gjør at NRK ønsker å stå på dette honoraret, opplyser Frederiksen.

 

– Hvorfor setter man ikke bare ut en enkel volum- og verdistudie til et rådgiverfirma og betaler dem skikkelig?

– Hvis du hadde spurt arkitekter om dette, ville de sagt at de mye heller vil gjør dette selv, være med på dette, svarer Fredriksen.

 

Vil jobbe hardt med prosessen

Han bedyrer at teamet som jobber med parallelloppdraget for NRK vil jobbe hardt overfor de valgte deltakerne for å få mengden gratisarbeid ned til et minimum.

– Vi vil være i veldig god dialog med de som viser sin interesse, og vi vil yte dem mest mulig rettferdighet, sier han.

 

Frederiksen mener honoraret er på et nivå som er helt vanlig i bransjen. Han har selv nylig administrert et parallelloppdrag på Haslevollen med et honorar på 250 000, som endte med at et av de deltakere kontorene fikk oppdraget. Han har til og med vært med på parallelloppdrag med honorarer helt ned til 100 000. Det vanlige er fra 175 000 til 200 000, bekrefter Fredriksen.

 

– Det skal sies at arkitektene legger ned altfor mye arbeid hver eneste gang, det er helt feil i mine øyne, sier Frederiksen, som forteller at han ikke har planer om å ta kontakt med NAL eller gjøre endringer på parallelloppdraget.

 

Les Doffin-utlysningen her.

- Vi spurte våre rådgivere og aktører i markedet og fikk vite at det vanlig var rundt 250 000 for et slikt oppdrag, sier NRKs egen prosjektleder, Nils Bjarne Foss. Foto: NRK
- Vi spurte våre rådgivere og aktører i markedet og fikk vite at det vanlig var rundt 250 000 for et slikt oppdrag, sier NRKs egen prosjektleder, Nils Bjarne Foss. Foto: NRK

Ramme på 1,7 millioner

NRKs prosjektleder og tidligere teknologidirektør  i NRK, Nils Bjarne Foss, opplyser at styringsgruppen tok utgangsunkt i hvilket honorar de hadde bestemt seg for da de satte den økonomiske rammen for parallelloppdraget til på 1,75 millioner. 

 

– Det er ikke vi som setter rammen på 1,75 millioner kroner, det er det Lov om offentlig anskaffelse som gjør. Når vi setter honoraret til 350 000 kroner og skal engasjere maks fem arkitektkontor, er vi innenfor grensen og kan lyse ut dette nasjonalt, forklarer Foss.

 

– Hadde beløpet vært for eksempel tre millioner, måte vi i følge Lov om offentlige anskaffelser, ha utlyst oppdraget i hele EU, forklarer Foss.

 

– Hvem spurte dere da dere fastslo honoraret?

– Vi spurte våre rådgivere og aktører i markedet og fikk vite at det vanlig var rundt 250 000 for et slikt oppdrag. Deretter hadde vi en diskusjon i prosjektgruppa for parallelloppdraget, som gjorde at vi endte på 350 000.

– Når du sier «aktører i markedet», hvilke aktører sikter du til?

– Det var rådgivere innenfor eiendomsområdet og Ole Falk Fredriksen selv samt flere utbyggere, uten at jeg vil gå ut med hvem det er.

 

– Innhentet dere råd eller anslag fra arkitekter?

– Nei, det gjorde vi ikke.

– Innhentet dere råd fra NAL eller andre organsiasjoner som rgansierer eller representerer arkitekter?

– Nei.

– Så dere har spurt oppdragsgivere og ikke tilbydere etter pris?

– Vi har spurt de rådgiverne vi hadde og det var Falk Fredriksen. Enkelte av de vi intervjuet om parallelloppdraget bekreftet at vi lå innfor det som er vanlig å betale for denne typen oppdrag, rådene var entydige.

 

– Hvorfor valgte dere å ikke gå til tilbydere, altså arkitekter, for å sjekke om honoraret var greit?

– Vi hadde ikke behov for å snakke med flere. Først etter at vi hadde publisert dokumentet på Doffin, skjønte vi at det ville bli en diskusjon om honoraret. Vi trodde vi lå der vi skulle.

 

– Og du kan bekrefte at dere ikke vil ta noen ny runde på honorarnivået til tross for de reaksjonene dere har fått og de som har kommet i Arkitektnytts artikler?

– Slik det ligger an nå, vil vi ikke gjøre noen ny vurdering.

 

Foss legger til i en epost at styringsgruppa vil legge stor vekt på å avstemme hva som forventes i leveransen fra de arkitektene de velger til å løse oppdraget. «Vi mener også at det er en forskjell på en volumstudie og en vanlig plan og designkonkurranse,» skriver Foss.


Kommenter saken
For å bekrefte at du er et menneske og ikke en maskin, skriv inn bokstavene i bildet:
Captcha Image
Arkitektnytt ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og eventuelt fjerne innlegg. Klikk her for å lese alle reglene for debatten.
Ledige stillinger