09.12.2016 - Redaksjonen

NALs president Alexandria Algard mener strategiprosessen er helt nødvendig for å styrke organisasjonen, og at First House er en god investering.

24.11.2016 - Martin Braathen

I morgen, fredag 24.11, samles et bredt NAL-lag for oppstart av strategiprosessen for «å styrke og tydeliggjøre NAL». Rådgivere fra First House skal lede prosessen.

17.11.2016 - Cecilie Klem

Pressemelding fra det amerikanske arkitektforbundet ble tolket som Trump-støtte. Medlemmene reagerte med sinne og fortvilelse. 

15.11.2016 - Mikael Godø

– Vi vil gjerne at det skal være aktivitet i alle tre fylkene, og det er krevende, sier Marianne Siiri, nyvalgt leder i Nord-Norges Arkitektforening.

26.10.2016 - Mette Svensen

Arbeidet med ny, tverrfaglig arkitektforening kostet NIL, NAL, NLA og Afag 1,3 millioner kroner. Nå tar styringsgruppa selvkritikk.

19.10.2016 - Mette Svensen

Endring i ledelsen kan bidra til en spennende utvikling for NAL, mener de tillitsvalgte i organisasjonen etter at administrerende direktør har fratrådt sin stilling.

10.10.2016 - Mikael Godø

Pål Stephensen fratrer sin stilling som administrerende direktør i NAL etter det presidenten beskriver som «en lengre prosess».

14.09.2016 - Gaute Brochmann

Hva i all verden skal DOGA være nå? Etter år med omstrukturering, oppsigelser og modstridende meldinger, forsøker ny direktør Trude Gomnæs Ugelstad å gi svar.

04.07.2016 - Redaksjonen
Arkitektnytt tar ferie fra 4.juli. 
04.05.2016 - Cecilie Klem

En skjør organisasjonsstruktur, lokalforeninger som har nok med seg selv, og en foreldet idé om profesjonskamp. Det er blant årsakene som trekkes fram etter organisasjonssakens kollaps. Nå etterlyses det endringer og oppvask.