Hjem, Stillinger, PROSJEKTKOORDINATOR »
7. februar 2017
Prosjektkoordinator
Prosjektkoordinator - forprosjekt for klimavennlig areal- og transportplanlegging - Rådmannens stab

Vi har ledig en 100 % prosjektstilling med varighet i tre år. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget.

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal- og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.

Kommunene i Ålesundregionen har fått støtte fra regjeringens Klimasatsmidler til et forprosjekt der det skal det framskaffes et faglig grunnlag for å utarbeide en felles klima-, areal- og transportplan. Videre skal det i forprosjektet etableres en prosjektorganisasjon for utarbeiding av felles klima-, areal- og transportplan for Sunnmøre.

Prosjektkoordinatoren vil rapportere til styringsgruppen for Region Ålesund. Organisasjonsmessig vil stillingen ligge ved rådmannens stab i Ålesund kommune.

Vi ønsker snarlig tiltredelse i stillingen.

Arbeidsoppgaver
Det skal utarbeides et faglig grunnlag for en samordnet klima, areal- og transportplan for regionen. Vår nye tilsatte vil ha i oppgave å koordinere dette arbeidet. Dette innebærer analyse av regionen og sammenhenger mellom arealplanlegging og transportmønster.

Målet er blant annet å få kunnskap om:
•    hvor boliger, arbeidsplasser, industri, veger, havner osv bør lokaliseres
      i framtiden.
•    hvilke områder som bør utvikles og fortettes.
•    hvilke forbindelser som bør styrkes og utvikles for å få til en overgang fra
      bil til kollektiv.
•    hvilke arealmessige grep som bør gjøres for å få flere til å sykle og gå.
•    hvordan møte regionens geografiske utfordringer med fjorder og fjell og
      spredt bolig- og næringsstruktur.

Det faglige grunnlaget som blir framskaffet i forprosjektet skal i neste fase brukes til å utarbeide en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kommunene, og med bred medvirkning fra andre aktuelle aktører.

I løpet av perioden skal det etableres en organisasjon som skal ivareta det videre arbeidet med klima, areal- og transport i regionen. Prosjektlkoordinatoren vil være sentral i dette arbeidet i samarbeid med styringsgruppen for Region Ålesund.

Kvalifikasjoner
Vi søker kandidater med:
•    høyere utdanning innenfor relevante fagområder (arealplanlegging,
      miljøvennlig transportplanlegging og byutvikling), gjerne på mastergradsnivå.
•    praksis fra offentlig planlegging og utredning.

Personlige egenskaper
Vi anser det særlig viktig at vår nye prosjektkoordinator har:
•    analytiske og strategiske evner.
•    evne til å jobbe selvstendig og lede større prosjekter og prosesser.
•    gode evner til samarbeid, kontaktskaping og kommunikasjon.
•    god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr
•    Spennende arbeidsoppgaver.
•    Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger.
•    Lønn etter avtale.
•    Ålesund kommune er en IA-bedrift.

Kontaktinfo:
Anne Mette Liavaag
strategi- og utviklingssjef
Tlf 992 32 321?

Liv Kjersti Finholt
fagleder ved Plan og bygning
Tlf 70 16 26 15 / 922 997 38

Les mer og søk på stillingen

Kommunene i Ålesundregionen (Sula, Giske, Haram, Skodje, Sandøy, Ørskog og Ålesund) deltar i Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet har fått navnet Region Ålesund. Styringsgruppen for prosjektet er ordførere og rådmenn i de syv kommunene. Et sentralt mål i prosjektet er å få på plass en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen.Søknadsfrist: 28.02.2017
Sted: Ålesund
Link: www.alesund.kommune.no
Ledige stillinger