Hjem, Stillinger, PROSJEKTLEDER »
7. april 2017
Prosjektleder skolebygg
Vi har ledig 100 % midlertidig stilling i 3 år, med mulighet for fast ansettelse.

Kristiansund kommune vedtok høsten 2016 en ny struktur for barneskolene som innebærer bygging av to større nye barneskoler lokalisert i området Kirkelandet/Gomalandet og Rensvik/Omsundet.

Prosjektleder skolebygg skal lede og koordinere arbeidene i tidligfase, bl.a. med valg av tomt. Dette skal skje i tverrfaglig samarbeid med kommunens fagmiljø, administrasjon, politikere, brukere og eksterne rådgivere. Stillingen har et faglig nedslagsfelt i krysningspunktet mellom arealplanlegging, samfunnsutvikling, offentlig forvaltning og planlegging.

Vi trenger en analytisk og engasjert prosjektleder for å ivareta saksgang og framdrift. Overordnet mål for stillinga er å tilrettelegge for av framtidas skole med moderne skoleanlegg til det beste for elevene i Kristiansund.

Vi har fokus på innovative og miljøvennlige løsninger for framtidas skolebygg - vil du være med?

Kvalifikasjoner
Stillingen krever minimum 3 års utdanning innen relevant fagfelt som arkitektur, planlegging, samfunnsvitenskap eller offentlig forvaltning. Erfaring med lignende arbeider vektlegges og beskrives i søknad. Du må kunne lede den tverrfaglig arbeidsgruppen.

Det legges vekt på personlige egenskaper. Du har stor gjennomføringsevne, gode samarbeidsegenskaper, du er flink til å motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo. At du er strukturert er en forutsetning. Du kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
En selvstendig stilling der fremtidens skole skal planlegges og bygges. Du vil rapportere til kommunalsjef for oppvekst, men vil ha din arbeidsdag i et utviklende tverrfaglig samarbeid.

Øvrige vilkår
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontakt
Christine Reitan
Kommunalsjef
E-post
Mobil:  909 98 268
Arbeid: 71 57 40 69

Les mer og søk på stillingenSøknadsfrist: 2. mai
Sted: Kristiansund
Link: www.kristiansund.no
Ledige stillinger