28.09.2010 - nr. 08/2010 - Ingebjørg Semb

Statens kunstnerstipend for 2011 utlyses med søknadsfrist fredag 15. oktober 2010.Stipendene gjelder ikke kunstnere som er i en grunnutdanningsfase. Som grunnutdanning menes både bachelor- og masterutdanning. Stipendene skal gå til søkerens aktive, profesjonelle kunstneriske virksomhet og ikke til virksomhet som er en del av utdanningen.

08.06.2010 - Grete Kristin Hennissen

Norsk kritikerlag lyste sist vinter ut to nye stipender for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000. De nye stipendene er en treårig prøveordning, og de første som mottar dem, er arkitekt Martin Braathen og litteraturviter Jon Rognlien.