01.03.2016 - Malin Skjelland Eriksen

Pusterommet er et pilotprosjekt innen interiørfaglig forskning i Norge. Det viser at arkitektur kan bidra positivt i behandlingen av kreft.

14.01.2015 - Mikael Godø

Arkitekter og planleggere har mye å lære når det gjelder ledelinjer og universell utforming, viser ny rapport. Naturlige ledelinjer står sentralt.

16.04.2012 - Benjamin Barth

Snøhettas praktbygg er ett av to utenlandske bygg på en eksklusiv liste over arkitekturdestinasjoner. 

14.03.2012 - Benjamin Barth

Bibliotekrådgiver kritisk til det nye biblioteket Vennesla.

05.09.2011 - Olav Ødegården

Sju finalistar frå sju kategoriar er no valde ut.

08.06.2011 - Julie Sjøwall Oftedal

Arkitekturforsker Camilla Ryhl får Vanførefondens Forskerpris på 100 000 danske kroner for sin forskning på sammenhengen mellom arkitektonisk kvalitet og god tilgjengelighet.

09.08.2010 - Inger-Marie Hølmebakk

– Hva er egentlig universell utforming? I et møte med to unge arkitekter stiller den ene nettopp dette spørsmålet. Hvorpå den andre svarer: – Jeg tenker på snusirkler og rullestol.