21.12.2016 - Gaute Brochmann

Rystelsene ved NTNU oppstod i møtet der undervisning og forskning gnurer mot hverandre, og friksjonen er blitt så sterk at statsbyråkratiet tar grep.

19.12.2016 - Tekst Mikael Godø

 Statsbygg bør gå i seg selv og vurdere om de har en stor nok stab av fagfolk i forhold til det antall millioner de bygger uteanlegg for i året, mener to ansatte ved NMBU, som har reagert på parkplanene for Campus Ås.

19.12.2016 - Mette Svensen

Studentene ved arkitektlinjen på NTNU har sett seg lei på manglende medvirkning og nedprioritering av undervisning. Nå kjemper de for å bli hørt. 

23.11.2016 - Cecilie Klem

Mandag møttes studenter og fakultetsledelse ved NTNU på et allmøte. Dekan Fredrik Shetelig sa seg enig i mye av den kraftige kritikken fra studentene.

11.11.2016 - Mette Svensen

Dekan Fredrik Shetelig ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, svarer på studentenes misnøye med strakstiltak.

08.11.2016 - Mette Svensen

Arkitekturstudentene ved NTNU opplever at de nedprioriteres til fordel for forskning. I dag leverte de et opprop til ledelsen med 230 underskrifter.

31.08.2016 - Mette Svensen

Rektor ved AHO, Ole Gustavsen, ønsker å forlenge skolens samarbeidsavtale med Obos. Kjetil Thorsen fra Snøhetta uttrykte på gårsdagens Obos-konferanse at han er skeptisk til boligselskapets inntreden i akademia. 

22.06.2016 - Mette Svensen

Hurtigpraksis er et studentinitiativ som bygger bro mellom arkitektskolene og arkitektkontorene med en to ukers workshop.

16.02.2016 - Mette Svensen

Universitetets minste fakultet lever videre etter en taktisk snuoperasjon og styrkes med produktdesign.

18.11.2015 - Mikael Godø

Når NTNU samles til Norges største universitet, skal en urban campus formes i området rundt Gløshaugen. Men én gate skaper hodebry, slik den har gjort i over hundre år.