Hjem, Stillinger, UTVIKLINGSSJEF »
6. april 2017
Utviklingssjef
Vi søker utviklingssjef

Vil du være med å forme fremtidens arkitektbransje? Arkitektbedriftene søker nå utviklingssjef med ansvar for fagutvikling og bedriftsutvikling. Utviklingssjefen inngår i foreningens ledergruppe.

Mye av arbeidet vil i tillegg til medlemskontakt være utadrettet og skje i direkte kontakt med myndigheter, andre bransjeorganisasjoner, utdannelsesinstitusjoner, kommuner, og våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Følgende ansvar ligger til stillingen:
-    Utforme foreningens bransjefaglige politikk og rammepåvirkning
-    Utvikling og formidling av foreningens bransjefaglige verktøy, tjenester
     og kursvirksomhet
-    Representere bransjen innen nasjonal og internasjonal forskning, utvikling
     og innovasjon
-    Representere foreningen i ulike fora

Vi søker en person som:
-    Ønsker å engasjere seg i arkitektbransjens og byggenæringens
     samfunnsansvar og utvikling
-    Har evne til strategisk og samtidig involverende gjennomføring av
     krevende prosesser
-    Er utdannet sivilarkitekt eller master i arkitektur
-    Har betydelig kompetanse i prosjektering og erfaring fra ansvar for
     gjennomføring av prosjekter
-    Har erfaring med og innsikt i ledelse og drift av arkitektvirksomhet
-    Ser gleden av å arbeide gjennom andre, og skape resultater i et fellesskap

Vi kan tilby:
-    Mulighet for å utvikle arkitektbransjens posisjon i samfunnet og i verdikjeden
-    Et humørfylt og ambisiøst arbeidsmiljø med høy kompetanse
-    Kontor på Majorstuen i Oslo
-    Lønn etter avtale

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør
Egil Skavang (90 24 82 62). Send søknad innen tirsdag 2. mai til e-post

Se finn-annonsen her

Om arbeidsgiveren
Norsk arkitektbransje skal utvikle et fremgangsrikt samfunn og være et forbilde internasjonalt.
Arkitekter har et stort samfunnsansvar i å utforme vårt bygde miljø. Arkitekter er premissgivere for kvalitet og lønnsomhet i landets største landbaserte næring, byggenæringen. Arkitektbedriftene i Norge er en frittstående bransjeorganisasjon for 589 arkitektkontor. Ved å arbeide for gode rammebetingelser og høy profesjonalitet tar vi aktivt ansvar for utvikling av landets arkitektbedrifter og styrker deres evne til å levere høy og lønnsom kvalitet. Arkitektbedriftene i Norge driver omfattende samfunnskontakt, yter tjenester og verktøy til medlemsbedriftene, medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, og sørger for etterutdanning og kompetanseheving.Sted: Oslo
Link: www.arkitektbedriftene.no
Ledige stillinger