Abonnement

Bestill abonnement på Arkitektnytt

Click here for English

Arkitektnytt bringer deg nyheter fra inn- og utland om arkitektur, interiørarkitektur og landskaparkitektur. Bladet setter søkelys på arkitekters virke på ulike nivå. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt en arena for debatt, fagkritikk og faglig nytenking. Tidsskriftet utgis 11 ganger i året, med et opplag på 5 800. Arkitektnytt utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Ved bestilling av studentabonnement, eller om du er medlem av AFAG, ta kontakt med Anne Pernille Anvik på tlf. 977 78 385 eller anp@arkitektur.no

Abonnement Norge: 930,-

Utenfor Norge: 1.080,-