Abonnement

Bestill abonnement på Arkitektnytt

Click here for English

Ved bestilling, ta kontakt med oss på nal@arkitektur.no. Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av AFAG.

Arkitektnytt bringer deg nyheter fra inn- og utland om arkitektur, interiørarkitektur og landskaparkitektur. Bladet setter søkelys på arkitekters virke på ulike nivå. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt en arena for debatt, fagkritikk og faglig nytenking. Tidsskriftet utgis 11 ganger i året, med et opplag på 5 800. Arkitektnytt utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 930,-

Utenfor Norge: 1.080,-