Planmaker - fra skisse til SOSI...

TJENESTE FOR ARKITEKTER: Reguleringsplaner, digitale kart, rådgivning, opplæring. Fleksibelt samarbeid, rask levering, hele Norge. 
PLANMAKER-TEAM: Søker kolleger med reguleringserfaring. Helst med eget foretak. Kontorplass i Sandefjord, eller hjemmekontor. 

Kontakt Andreas Corneliussen, arkitekt MNAL
t. 96229102
e-post

Nøkkelinformasjon

  • Type lokale: Tjeneste