Planmaker - fra skisse til SOSI...

TJENESTE FOR ARKITEKTER: Reguleringsplaner, digitale kart, rådgivning, opplæring. Fleksibelt samarbeid, rask levering. 
PLANMAKER-TEAM: Søker kolleger med reguleringserfaring. Helst med eget foretak. Kontorplass i Sandefjord eller Hamar, eller hjemmekontor.

Kontakt Andreas Corneliussen, arkitekt MNAL
t. 96229102
e-post

Nøkkelinformasjon

  • Type lokale: Tjeneste