Prosjektbasert deltidsengasjement

Vil du være med å forbedre estetikk, miljø og livskvalitet for folk i byene?

ROOFTOP AS (www.rooftop.no) skal være ledende og et begrep på å omskape flate tak til unike takterrasser – gjerne med mulighet for miljøtilpasset hagebruk og solenergi.

Vi søker kontinuerlig etter å skape optimale bruker-egenskaper, å holde oss løpende oppdaterte på nye materialer og løsninger, samt å benytte klimaeffektive materialvalg og moderne løsninger for å begrense byggetid, - sjenanse i byggeperioden, - kostnader og - miljø-fotavtrykk.

All teknisk prosjektering utføres av bygg-ingeniører med spisskompetanse innen statisk beregning og bygningsfysikk, og utførende har ansvarsrett, sentral godkjennelse og alle øvrige relevante formalia.

Den store utfordringen som virkelig skal løfte konseptet, ligger i utforming og løsninger som gir brukerne og samfunnsaktører de gode wow! -opplevelsene og forbedret bokvalitet over tid!

Derfor søker vi samarbeid med en arkitekt eller landskapsarkitekt med interesse for «rooftop terraces & - gardens» og urbant småskala-hagebruk.
Målet er å skape attraktive, fremtidsrettede utforminger og løsninger!

Vi ser frem til at du tar kontakt!

Rooftop AS
Nedre Skøyen vei 11
0276 Oslo

Tlf 97 300 900
E-post

www.rooftop.no

Nøkkelinformasjon

  • Type lokale: Tjeneste