Debatt

Åpent spørsmål til Bane Nor Eiendom

Gunnar Aasen Rogne, seniorarkitekt 22. november 2022

Om Bane Nor Eiendom meiner noko meir enn tomme løfter med dei fem bærekraftsmål til FN og dei 20 strakstiltaka i Grønn Byggallianse så kan de ikkje gjennomføre riving og nybygg av Paleet, skriv Gunnar Rogne i et åpent spørsmål til Bane Nor Eiendom.

Foto Privat

Bane Nor Eiendom har som kjent gjennom fleire oppslag i Aftenposten kjøpt Paleet parkeringshus og planlegg å rive det for å sette opp ein buss-for-tog-sentral i eit kontorbygg av massivtre. Det nye bygget blir omtrent like stort som parkeringshuset som står her i dag og Bane Nor Eiendom uttaler at dei vil bygge eit bygg som kan stå i fleire hundre år. Problemet er at dei riv eit 35 år gammalt bygg i staden for å bygge om - og i den anledning har eg eit spørsmål til Gorm Frimannslund, styreleder i Bane Nor Eiendom.

Meiner Bane Nor Eiendom at Noreg skal følge Paris-avtalen? Ved å signere Paris-avtalen har Noreg forplikta seg til å redusere utsleppa innan 10-30 år. Ein kan rekne seg fram til ein mogleg klimagevinst for riving og nybygg i Paleet parkeringshus, men den kjem først om 60 år. Det er 30-50 år for seint.

Om Bane Nor Eiendom meiner noko meir enn tomme løfter med dei fem bærekraftsmål til FN og dei 20 strakstiltaka i Grønn Byggallianse så kan de ikkje gjennomføre riving og nybygg av Paleet.

Gunnar Aasen Rogne
seniorarkitekt, M.Arch
daglig leder, Alternative Arkitekter