Debatt

Årets beste skolebygg, eller…..?

Per Rygh
21. juni 2018
I følge Arkitektnytt er Spetalen skole, tegnet av LINK arkitekter, kåret til «Norges beste skolebygg 2018».

LINK har sikkert tegnet en utmerket skole, men er det virkelig dekning for å kalle den “Norges beste”?  I en tid der det kryr av pristildelinger, bør man være noe kritisk til hvilke kriterier som ligger bak slike priser og hvem som utdeler dem.

I dette tilfelle er det et utenlandseiet kursarrangørfirma (Nohrcon) med hjemmeadresse i Førde som står bak. Hvem som har sittet i juryen fortelles det intet om, ei heller hvilke kriterier som er vektlagt. Hvem har nominert de prosjektene den ukjente juryen har vurdert, og hvor mange kandidater var det?

Det opplyses at 75% av avgjørelsesmyndigheten er tillagt en folkeavstemning. Hvem er de som har deltatt i denne og hvilke spørsmål har de fått?  Har de vurdert funksjonalitet, økonomi, energibruk, materialbruk, eller er det bare synsing om byggets utseende?

Jeg antar at bakgrunnen for artikkelen er at Arkitektnytt har valgt å omskrive en mottatt pressemelding til redaksjonell tekst.

Etter min mening bør bladet behandle slikt stoff med større omtanke enn hva de her har gjort. Å utrope et byggverk til “årets beste” i et fagblad bør forbeholdes anledninger med adskillig større seriøsitet enn Nohrcons kåring.

Per Rygh, sivilarkitekt MNAL