Eiendomsutvikling

Butenschøn tar feil – igjen!

Karl Erik Rimfeldt, daglig leder Østerdalsporten / Rimfeldt Eiendom 22. januar 2019
Eiendomsutvikler Karl Erik Rimfeldt, svarer på Peter Butenschøns kritikk av den planlagte Østerdalsporten utenfor Elverum. Både kritikk og tilsvar sto først på trykk i Østlendingen.
Slik ser utbyggerne for seg et nytt handelsområde utenfor Elverum. Foto: Skjermdump fra Vimeo

Peter Butenschøn har tidligere vært rådgiver for administrasjonen i Elverum kommune, og kaller seg «byplanrådgiver». Han skrev et innlegg i Østlendingen fredag 11. januar. Der gir han et samlet kommunestyre i Elverum det glatte lag og mener byens politikere er på ville veier.

Jeg var borti denne mannen for 10 år siden, og han har ikke forandret meninger eller tilegnet seg mer kunnskap i mellomtiden. Den gangen sto Butenschøn på barrikadene og fordømte vårt ønske om å etablere en handelspark på Langeland i Kongsvinger kommune. Området ligger utenfor Kongsvinger sentrum langs RV 2, som den gang var hovedveien til Oslo. Det er omtrent samme avstand fra Langeland til Kongsvinger sentrum, som fra Østerdalsporten til sentrum av Elverum.

Den gang, som nå, mente Butenschøn at vi gjennom vår utbygging ville ødelegge byen og forringe sentrum. Han hevdet også den gang at utbyggingen var i strid med rikspolitiske retningslinjer, gjeldende idealer, normer og forventninger.

Den gangen fikk Butenschøn med seg Fylkeskommunen og Fylkesmannen som kneblet og overstyrte det lokale flertallet i kommunestyret i Kongsvinger. Siste mulighet var å anke til Miljøverndepartementet. Miljøvernministeren (Erik Solheim) så raskt at fordelene ved en slik utbygging var mye større enn de potensielle ulempene, og fagfolkene i departementet hadde stor respekt og forståelse for de lokale folkevalgtes mening om hva som var best for sin by. Dermed fikk vi grønt lys.

Gledelig resultat

Resultatet ble svært gledelig for Kongsvinger som by og regionsenter. Det ble skapt hundrevis av nye arbeidsplasser. Et fraflyttet industriområde ble transformert til et vitalt handel- og næringsområde med sunne bedrifter. Sentrum har ikke blitt svekket i det hele tatt – tvert imot. Kongsvinger har hatt en fin utvikling de siste 10 årene, og det har vært mer utbygging i sentrum av Kongsvinger de siste 10 år, enn på 40 år. Det virker arrogant å belære folk om at det er enten eller – sentrum eller randsone – når de fleste skjønner at det dreier seg om begge deler. Jeg trodde Butenschøn hadde tatt lærdom av resultatet på Kongsvinger, men han har sannsynligvis ikke besøkt Kongsvinger siden.

Jeg hadde forventet at Butenschøn hadde satt seg inn i saken når han først tar for seg Elverum. Det er tydelig at han har misforstått, eller ikke ønsker å forstå, hva vi ønsker å etablere sammen med Coop Innlandet på Østerdalsporten. Butenschøn starter med en oppsummering av de høringsuttalelser han liker best og får det til å virke som vi skal bygge ut et stort kjøpesenter som vil ødelegge byen og opplevelsen av tilhørighet i lokalsamfunnet. 

Rimfeldt Eiendom har gjennomført flere sentrumsutbygginger de siste årene, og flere er i progresjon. Elverum er en interessant by, også med tanke på sentrumsutvikling. Jeg ser definitivt et potensiale. Et regionsenter skal være en destinasjon og et sted der man har de tilbud som etterspørres, enten man kommer utenfra regionen, bor i regionen eller bor i byen. Da er det viktig å ha gode tilbud som møter etterspørselen ved samtlige knutepunkter: Veg, bane/kollektiv og gågate/sentrum. Gjort riktig, vil ikke tilbud på ett sted svekke det andre, men skape en dynamikk, attraktivitet og synergi som løfter hele byen og regionssenteret.

– Respektløst

Jeg synes det er respektløst av Butenschøn å be folkevalgte i Elverum om å «ta til vettet» og kalle dem «patetiske» og «naive». Dette er personer som kjenner byen sin og de lokale og regionale forhold godt.

Vi ønsker å bygge én dagligvarebutikk som vil fange opp gjennomgangstrafikken i det største trafikknutepunktet på Innlandet. Inkludert plasskrevende handel og serviceetableringer i egne bygg, vil det føre til om lag 200 nye arbeidsplasser i kommunen i første byggetrinn, og styrke regionsenteret Elverum. En dagligvarebutikk på Østerdalsporten vil ikke svekke Elverum sentrum. Folk på østsiden av byen vil ikke dra til Østerdalsporten for å handle melk og brød. Det er en vrangforestilling.

Innenfor ring 3

Butenschøn støtter seg på forskere og mener at dersom man etablerer «.. et bondemarked på fredag, og en konsert på lørdag, noen utekafeer og trivelig og trygg belysning gatelangs», da vil folk komme og bosette seg i Elverum, og arbeidsplassene følge etter. Det er lett å hevde fra en kontorpult på Vinderen, innenfor ring 3 i Oslo. Elverum har mange gode trivselstilbud, men realiteten for byer på Innlandet er at man først og fremst må skape arbeidsplasser lokalt for at ung lokalbefolkning ikke skal flytte ut, eller for at folk utenfra skal flytte inn. Arbeidsplasser er grunnleggende for vekst og utvikling.

Innlegget til Butenschøn når et lavmål når han retter skytset mot Coop Innlandet og kaller selskapet «landets minst reflekterte og mest aggressive og byfiendtlige utbygger». Det faller på sin egen urimelighet å si noe slikt om en av Innlandets største selskaper og arbeidsgivere med virksomhet i 24 kommuner og 92.000 medlemmer i disse kommunene som eiere. Coop Innlandets verdiskaping i 2017 tilførte lokalsamfunnene 332,2 millioner kroner i lønn, skatter og avgifter, samt utbytte til medlemmene. Når Butenschøn helt uten grunn stempler profesjonelle utbyggere som grådige, minner han mer om en aktivist enn en arkitekt.

Vi ønsker også flere gule vester i Elverum. Ikke de gule vestene forbundet med folkeopprør som Butenschøn vil ha, men alle de gule vestene til bygg- og anleggsarbeidere som står som et symbol for vekst og utvikling!