Debatt

Doga-merket: Viktigere enn noen gang

Jan Erik Rossow, arkitekt og daglig leder i Vill Urbanisme, juryleder for Doga-merket 2020 11. august 2020

Verden møter stadig nye utfordringer og mer enn noen gang er det behov for å tenke nytt og helhetlig rundt komplekse problemstillinger. Som arkitekter sitter vi på en viktig nøkkel, skriver jury-leder Jan Erik Rossow.

Vi skaper omgivelser, rom for å møtes, rom for trygghet, samhold og samarbeid. Arkitektur har i all historie vært et verktøy for å oppnå viktige mål. Mål om å skape trygge steder å være; steder for læring, for demokrati, for kultur, og steder som bygger samfunn.

Arkitekter har en unik kompetanse som må brukes og utvikles videre i tråd med nye samfunnsbehov. Gjennom vårt faglige virke har vi både lært og bygget opp evnen til å tenke komplekst og helhetlig. Dermed har vi dannet grunnlag for viktige samarbeid på tvers av fagfelt. I dag må vi utvide perspektivene og se nytten av andre fag vi tidligere ikke har vært involvert i. Dette er en egenskap som er helt nødvendig når vi skal gjennom omstillingene som må til for å møte fremtiden.

Vi har satt oss som mål å bli klimanøytrale innen 2050. FNs 17 bærekraftsmål er viktige grunnpilarer for den verden og det samfunnet vi ønsker å være. For å lykkes må vi samarbeide på tvers av alle fagfelt og jobbe med flere nivåer samtidig: på et personlig verdibasert nivå, et praktisk nivå og ikke minst på et systemnivå. Vi er avhengige av hverandre, og av å tenke nytt og annerledes. Og vi trenger de gode eksemplene – dem som går foran og viser vei i riktig retning. 

Doga-merket er viktigere enn noen gang, mener juryleder Jan Erik Rossow. Her fasaden på Doga-bygget i Oslo sentrum. Foto: Doga/Sverre Chr. Jarlid

Gjennom Doga-merket, Design og arkitektur Norges årlige prisutdeling, har vi som mål å løfte frem disse eksemplene. Prosjektene som mottar Doga-merket er de fremste forbildene på hvordan god design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Som arkitekter er vi vant til å konkurrere om gjeve arkitekturpriser med én vinner. Nå som faget og rollen vår er i endring, og kompleksiteten vi jobber med som arkitekter stadig blir viktigere, må vi ta en samlende og inviterende rolle. Vi må fremme mangfoldet av gode eksempler på løsninger som bidrar til at vi når de overordnede målene vi har satt oss for Norge, verden og det samfunnet vi ønsker oss.

Jeg vil derfor oppfordre alle arkitekter og kontorer til å finne frem de gode prosjektene og søke Doga-merket. Vi ønsker å se prosjektene som gjennom små og store grep tar steget i en mer bærekraftig retning; prosjekter som utfordrer standarden og viser viktigheten av tverrfaglig samarbeid; prosjekter som kan stå frem som forbilder og inspirere til etterfølgelse.

Søknadsfristen for Doga-merket 2020 er satt til 16. september 2020.