Debatt

En oppdatert stemningsrapport

Arkitektene i Block Watne 30. august 2017

Arkitektene i Block Watne føler seg ikke stigmatiserte, og kjenner seg ikke igjen i Yrjänä Tynkkynens beskrivelser av miljøet, skriver de i dette debattinnlegget.

Vi viser til leserbrev fra Yrjänä Tynkkynen i Arkitektnytt Nr. 4, 2017 hvor det gås til verbalt angrep på ansatte i Block Watne AS. Tynkkynen var ansatt i Block Watne i en kort periode, og vi kjenner oss ikke igjen i karakteristikkene.

Vi arkitektene som arbeider i Block Watne AS, ønsker med dette å fortelle litt om hvorfor vi nettopp velger å arbeide i Block Watne. Det må her først sies at boligprodusenten Block Watne i dag ligner lite på ferdighusleverandøren Block Watne, slik mange husker det fra 30, 40 eller 50 år tilbake. Elementfabrikkene ble avviklet for 30 år siden, all produksjon skjer direkte på byggeplassen. Eneboligen på kundens tomt utgjør nå en forsvinnende liten del av porteføljen, forretnings- ideen er å kjøpe tomter, utvikle boligområder i egen regi, og tilby boliger av teknisk, bruks- og utseendemessig god kvalitet.

Det bygges nå både eneboliger, kjede- og rekkehus, flerfamiliehus og blokker – boliger for folk flest. Som arkitekter i Block Watne får vi, også de yngre blant oss, stor frihet og mye ansvar. Vi har egne prosjekter som vi utvikler fra bunnen av, i samarbeid med firmaets øvrige fagpersoner. Selv om det ikke finnes noen fabrikk, er det en industriell tankegang bak byggingen. I det ligger det at all prosjektering kvalitetssikres med gjennomarbeidede byggdetaljer, kalkyler, markedsanalyser, rasjonelle innkjøp osv.

Det produseres mye av velprøvde hustyper, og utvikles samtidig hele tiden noe nytt, under kyndig kollegial veiledning. Vi eksperimenterer ikke i målestokk 1:1 for kundenes penger. Vi har ingeniører og sivilingeniører med ulike spesialområder for hånden i eget hus, likeledes kalkulatører, innkjøpere, markedskonsulenter, kontrollere mm. På distriktskontorene samarbeider vi med prosjektledere, byggeledere og salgskonsulenter. Samarbeidet, både på hovedkontoret i Oslo og med distriktskontorene, er preget av gjensidig respekt og en hyggelig tone. Man er raus med å dele erfaringer og kunnskaper fra sine fagområder og bakgrunner. Vi har alle et felles mål, og trekker i samme retning. Vi samarbeider ganske riktig med et kontor i Polen.

Det Tynkkynen skriver om dette, og sin måte å forholde seg til det i sin tid som sjef, får stå for hans regning. Vi arkitekter i Oslo har et godt samarbeid med nevnte arkitekter i Polen. Vi har et gjensidig respektfullt og kollegialt forhold, og de er fra tid til annen hos oss på hospitering for faglig utvikling og oppdatering. Vi arbeider og trives i Block Watne AS. Vi har et godt, kollegialt samhold, et stabilt arbeidsforhold og utfordrende oppgaver. Vi får bred erfaring med de ulike stadier i et prosjekt, og godt innblikk i byggemåter og prosesser. Vi har en solid, langsiktig og seriøs eier – OBOS. Vi er stolte av det vi gjør, så hvorfor skulle vi føle oss stigmatiserte? 

Med vennlig hilsen

Arkitektene i Block Watne A