Debatt

Et lite opprop til bevaring av Gaute Brochmann

Øyvind Mo, sivilarkitekt MNAL 11. mai 2020

– Etter NRK-debatten 5.mai i år legger Gaute Brochmann seg flat. Var det nødvendig da? spør arkitekt Øyvind Mo.

Foto: Guðrún Jónsdóttir

For en del år siden dukket Gaute Brochmann opp i offentligheten. Han ble Morgenbladets faste arkitekturskribent. Som en av kandidatene som ble valgt bort, fulgte jeg ham med stor interesse. Det ble tidlig klart at her hadde vi fått en skribent, som ikke til enhver tid fulgte arkitektlaugets normer. Han kom med overraskende innfallsvinkler, mestret skrivekunsten, og tilførte noe nytt i norsk arkitekturdebatt. Og særlig nye innfallsvinkler er jo noe vi arkitekter bør være særlig opptatt av. Jeg er ofte dundrende uenig med ham, og betviler noen ganger legitimiteten og prioritetene han legger til grunn i ytringene sine. Men jeg beundrer det innovative og det motet han utviser. I dag er han redaktør for Arkitektur N,

NRKs debattprogram 5. mai fulgte jeg med interesse. Som én i flokken, har jeg både skrevet om, og støttet bevaring av Y-blokken. Det jeg festet meg mest av fra debatten, er innspillet til Brockmann. Det var kontroversielt, temmelig sleivete og sikkert støtende for noen. Han talte lauget midt imot, men såpass bør flokken tåle.

Så Gaute, du behøver da ikke å legge deg flat. Bare børst en litt dårlig dag av ermet, og fortsett med å vise at arkitektstanden ikke bare er en samlet ulende ulveflokk.