Debatt

Etikk, takk

Svein Erik Svendsen, arkitekt MNAL 5. oktober 2017

En Vestfoldavis har i det siste nærmest hatt en føljetong med daglige beretninger fra en kommune med mange hytteeiere – med store lommebøker, ditto behov for riving, nybygg, ombygging og svømmebasseng og god tilgang til advokater. Den kommunale saksbehandlingen har mildt sagt vært ukurant, og ikke alltid helt i tråd med lovverk og retningslinjer.

Her har et arkitektkontor utviklet en framgangsrik og oppfinnsom praksis, spesielt rettet mot kommunens lille bygningsadministrasjon for å få sakene greit unna, og med små og store lovbrudd på byggeplassene som følge. 

Ett såkalt velrenommert konsulentfirma med jurister og advokater har på oppdrag fra kommunen gått gjennom kommunens saksbehandling. De har konkludert med – fordi de ikke kan finne at det har gått penger eller annet godtgjøring fram eller tilbake – at framgangsmåten er litt tvilsomt, men ikke ulovlig. Politisk er neppe saken avsluttet i kommunen.

I en omfattende DN-artikkel (De rikes arkitekt) i helga omtales det som forgår med inhabilitet, mens lokalavisa bruker ordet kritikkverdig og har et stort oppslått intervju med professor Petter Gottschalk på BI. Han sier rett ut at dette er korrupsjon og habilitetsbrudd. Videre at revisjonen som er utført er et bestillingsverk for å roe situasjonen. 

Dette samrøret mellom rike utbyggere, dyre advokater, villige arkitekter og blakke kommuneansatte er velkjent mange andre steder. Etter min mening har «Komiteen for etikk og tvister» nå en opplagt sak knyttet til arkitektens rolle. På grunn av omfanget og ikke minst på grunn av fagets samfunnsmessige anseelse.

I det minste må en generelt her kunne sette noen stolper i etikkens grenseland.

Forøvrig heter arkitektfirmaet: Navn & PARTNERE MNAL AS. Inntil noen forteller meg noe annet, mener jeg bestemt at NAL-medlemskapet er personlig og knyttet til en persons kompetanse, og at partnere i fellesskap (i dette tilfelle med og uten medlemskap) ikke kan ta initialene i bruk. For så vidt heller ikke et aksjeselskap.

Slik misbruk – bevisst og ubevisst – er det også mange eksempler på, og er noe etikk-komiteen og NAL-styret kunne ha brakt klarhet i for lenge siden.