Debatt

Felles hevding må til

Marianne Skjulhaug 20. september 2017

Den internasjonale landskapskongressen (IFLA), som arrangeres i Oslo i 2019, er avhengig av at alle arkitektorganisasjonene bidrar konstruktivt, skriver medlem av organisasjonskomiteen for IFLA 2019, Marianne Skjulhaug.

I dag har vi hatt vårt først møte i organisasjonskomiteen for IFLA-kongressen i Oslo i 2019. Norge er valgt av den internasjonale organisasjonen IFLA, som samler verdens landskapsarkitekter i en organisasjon, til å arrangere den årlige verdenskongressen i Oslo. Bakgrunnen er vår ledende posisjon innenfor landskapsarkitektur. Anita Veiseth har fått den flotte oppgaven å koordinere det hele under NLAs styring, med støtte fra NMBU/ILA og AHO, samt store aktører med interesse i landskapsarkitektur.

Kongressen vil finne sted samtidig som Oslo Arkitekturtriennale går av stabelen og det samme året som Oslo skal skinne som Europeisk miljøhovedstad. Tema for triennalen er naturlig nok ikke klart enda, men likevel, her ligger alt til rette for et felles løft mellom organisasjoner, det offentlige, institusjoner og praksisfeltet.

Vi har en enestående mulighet til å vise at vi gjelder som samfunns- og fagaktører. Denne sjansen er så unik at det faktisk hviler et spesielt tungt ansvar på vårt eget fagmiljø representert med OAT, DOGA, NLA, NIL og NAL med fler. Vi må sammen sørge for at samhandling vil gi merverdi, spesielt for høsten 2019. Her er det ikke rom for selvhevding, bare felleshevding. Hvis vi ikke greier å dra veksler på hverandre, samarbeide og dele felles ressurser, da er det lite å vise frem.

Look to Montreal – der bruker canadierne sjansen til å fremme seks ledende formgivende disipliner når de arrangerer dette årets IFLA-kongress under fanen World Design Summit. Markedsføringen oppsummeres i følgende enkle slagord: «10 days to change the world». I 2019 har vi tre store hendelser knyttet til våre fag som skal foregå samme høst – her ligger alle muligheter til å sette agendaen og å vise at felleskap gjør oss sterkere. La oss inspirere av Alejandro Aravenas introduksjon til World Design Summit i Montreal:

«This is not just another design Congress. This is an opportunity to take an active part in kickstarting a global initiative. This is an international incubator for re-thinking the mission of the designer and the design process. This is about more than just the latest trends – it is about your role as a creative leader in society, business, culture and governance. Designers, architects, planners and landscape architects are gathering for the first time under one roof to share perspectives, foster collaboration and cross-pollinate innovative ideas. This is about our future. And how to transform it together by design.»

La 2019 stå i landskapsarkitektens, arkitektens, byplanleggerens og designerens tegn her i Oslo.