Debatt

NAL og klimakrisen

Gisle Løkken, president i NAL 25. september 2019

Røstvik og andre akademikere bør bruke sin posisjon til å hjelpe NAL med å påvirke, skriver NAL-president Gisle Løkken i sitt tilsvar til Harald N. Røstvik.

Gisle Løkken, president i NAL Foto: 70°N arkitektur

Vi er nå i en tilstand der klima- og miljøspørsmål er tilstede i alt vi sier, men dessverre med varierende forpliktelse i det vi gjør. Vi er også der at det er fritt frem for selvutnevnte profeter til indignert å slå inn de mest åpne dører, og konstruere stråmenn for å kunne peke på årsaken til, men i liten grad løsningen på problemene. 

 Å slå NALs president i hartkorn med en viss amerikansk president er formodentlig ment som et morsomt retorisk poeng, men gjør en alvorlig og viktig debatt tullete og vanskelig å respondere på. Faktum er at mange gjør veldig mye, og at sakte, men sikkert kommer vi til å se endringer. At disse ikke går fort nok er selvsagt et problem, men Røstvik burde vite svært godt at både NAL og de enkelte arkitekter er små brikker i dette spillet.

Jeg tror de fleste tenkende arkitekter i dag har en rimelig god virkelighetsforståelse, men som for alle andre er det vanskelig å omsette denne i rett praksis. Det skyldes både at det ikke alltid er opplagt hvilke løsninger som er de rette, og det skyldes selvsagt at de politiske, juridiske og økonomiske strukturer i samfunnet fremdeles begrenser det handlingsrommet den enkelte arkitekt har til å ta selvstendige og gode valg. 

Det er alltid mye enklere å være moralsk opphøyet når man har en trygg akademisk posisjon, men skal vi klare å endre praksis må også akademia forpliktes til å bidra offensivt og konstruktivt for endring. Dette burde være åpenbart, men for alle oss som tilhører praksis er dette langt ifra virkeligheten. Skal vi som profesjon og som samfunn komme noen som helst vei innenfor de korte tidsrammer som er skissert, vil jeg umiddelbart oppfordre Røstvik og andre akademikere med faglige og økonomiske ressurser til å bruke sin posisjon til først og fremst til å hjelpe NAL med å påvirke de politiske strukturer, men til også i langt større grad å vise frem sin forskning, og presse på for å implementere konkrete og gode løsninger. 

Forøvrig står det daglig artikler om hva som gjøres, i Arkitektnytt og på arkitektur.no, der mye av NALs arbeid foreløpig er oppsummert i min spalte i seneste arkitektnytt.

Les Røstviks innlegg her.