Debatt

Gjør den amerikanske ambassade til Arkitekturens hus!

Erik Collett 11. september 2017

Erik Collett foreslår at NAL og OAF kaster seg rundt og sikrer seg Saarinens ambassadebygg i Henrik Ibsens gate.

I løpet av høsten skal den amerikanske ambassade med adresse Henrik Ibsens gate 48 tømmes og gjøres om til et kommersielt salgsobjekt. Det er viktig for byen hva denne flotte bygningen med sin særpregete arkitektur og sentrale beliggenhet skal benyttes til. 


Høy kvalitet

Bygningen er tegnet av den kjente finsk-amerikanske arkitekten og møbeldesigneren Eero Saarinen og sto ferdig i 1959. Dette er en av de to viktigste bygninger som han tegnet utenfor USA, og han anså selv denne som ett av sine mesterverk.
 
Det fremstår også som et viktig modernistisk bygg fra sin tid, og med sin spesielle historie har den en særstilling blant Oslos monumentalbygg. Fra sin tidsepoke er dette det eneste bygget i Oslo som er tegnet av en kjent internasjonal arkitekt, og det gikk mange år før det skjedde igjen.
 
USA-ambassaden er planlagt fredet, men fredningen kan ikke skje så lenge det er en annen stat som juridisk eier eiendommen. Byantikvaren mener at ikke bare fasaden bør fredes, men også deler av interiøret. Særlig overlyshallen, geometrisk plassert midt i det trekantformete bygget, har en høy romlig kvalitet med utsøkte materialer.
 

Kulturformidler

I dag fremstår eiendommen som en lukket festning omgitt av høye gjerder, pullerter, vakthus og innkjøringsstengsler. Opprinnelig fungerte bygningen ikke bare som ambassade, men også som kulturformidler. Den hadde bibliotek og egen musikkseksjon hvor man blant annet kunne lære om jazzhistorien.
 
Dette gjør bygningen til et helt spesielt salgsobjekt, og det utvalgte salgsrådgivningsfirmaet CBRE vet ennå ikke hvem som kan være en potensiell kjøper. En mulighet kunne være en styrtrik, eksentrisk samler av ikonbygg. Men uansett hvem den nye eieren blir, må det pålegges et krav om at bygningen må være helt eller delvis offentlig tilgjengelig. Ut fra sin viktige beliggenhet og den opprinnelige rollen som kulturformidler, er dette helt naturlig.
 

Aktive eiere

Hva kunne dette praktbygget da inneholde? Etter mitt skjønn finnes det neppe en bedre løsning enn å la det bli Arkitekturens hus. Et arkitektonisk praktbygg tegnet av en av forrige århundres store arkitekter må være et topp sted å huse alle våre arkitektorganisasjoner, promovere faget og åpne det for både medlemmer og publikum!
 
Da kunne arkitektene delta aktivt i en fornuftig fredningsprosess og samtidig sikre de nødvendige behov og funksjoner i bygningen. En økonomisk støttebærer må ha forståelse for dette som en styrking av bygningens kulturprofil og ikoniske kvalitet.
 
OAF og NAL er eiere av eiendommen i Josefinesgate hvor de har sine lokaler i dag. I flere år har det vært et tema å avhende denne eiendommen og i stedet finne noe annet som kunne egne seg bedre som et forbilde for arkitektorganisasjonene. For omtrent to år siden ble det besluttet å legge planene om nye lokaler på is.
 

Må handle raskt

Mitt spørsmål er da i påvente av hva? Valget må bli å enten pusse opp lokalene i Josefinesgate eller å finne noe annet og bedre. Noen ganger i livet kan det lønne seg å vente, mens det andre ganger gjelder å handle raskt. Med den amerikanske ambassaden til salgs nå mener jeg at man bør snu seg rundt og handle raskt.