Debatt

Grønt byrom med arbeidsplasser gir best byliv

Kjell Døvle Kalland, administrerende direktør Hav Eiendom 1. november 2021

– Byrommet foran Børsen skal bli grønt, levende og inkluderende. I Hav Eiendom planlegger vi for både park og næringsbygg med aktive fasader. Dermed skaper vi både arbeids- og møteplasser i en del av Fjordbyen som i dag fremstår som inaktiv, skriver administrerende direktør Kjell Døvle Kalland i et tilsvar til Torbjørn Tumyr Nilsen.

Foto: Hav Eiendom

I sin kommentar, Parkvansker, i Arkitektnytt nr. 9 2021, viser journalist Torbjørn Tumyr Nilsen til debatten rundt Fred. Olsen sitt forslag om å utvikle en japansk hage på vår tomt foran Børsen i Oslo. Nilsen reiser spørsmålet om det er mulig å få til store parker sentralt byen i dag, når tomtepriser og ulike samfunnsinteresser trekker i andre retninger.

Selv om Fred. Olsen-alternativet ifølge Snøhetta riktignok ikke er en park, men «en raffinert hage» så synes vi denne diskusjonen verdifull. I Hav Eiendom har vi snart 20 års erfaring med å skape inkluderende byrom for folk i Oslo. Vi står bak publikumssuksesser som Havnepromenaden, Stasjonsallmenningen og Operastranda. Og vi er nå i gang med reguleringsarbeidet for Grønlikaia, hvor målsettingen er flere møteplasser og mer sjøfront til publikum. Vi må sammen sørge for at de beste områdene langs fjorden tilfaller alle.

Tilbake til tomten foran børsen: Ikke bare er det mulig å kombinere park og friområder med næringsbygg, det er etter vår oppfatning også en forutsetning for å lykkes med god byutvikling i et område som i altfor stor grad er preget av gjerder og lukkede fasader. Et næringsbygg med inviterende førsteetasjer og utadrettet virksomhet vil gi området sårt tiltrengt «liv og røre».

Tomten som er til diskusjon, ligger inntil parken rundt Oslo Børs og må sees i sammenheng med Børsparken. Vi i Hav Eiendom anbefaler å rive gjerdet som omgir børsen slik at også denne eksisterende parken åpnes for publikum døgnet rundt.

For å skape det rause og inkluderende byliv vi ser andre steder i Bjørvika, må vi kombinere park med næringsbyggets byromsvegg. I den videre planleggingen vil hensynet til folk, sammenbinding av Kvadraturen og den nye byen i Bjørvika, og de historiske nabobyggene og Operaen vektlegges. De regulerte bygningene tar kun en tredjedel av tomten. Vi planlegger således å anlegge en nesten like stor park som i det omtalte forslaget fra Snøhetta.

«Vi planlegger således å anlegge en nesten like stor park som i det omtalte forslaget fra Snøhetta», skriver Hav eiendom i sitt tilsvar til journalsit Torbjørn Tumyr Nilsen. Illustrasjonen viser Snøhettas visjon for park utenfor Oslo Børs. Illustrasjon: Aesthetica Studio / Snøhetta

Nilsen skriver også i kommentaren sin at det er «tett mellom husan» i Bjørvika. Det er vi ikke enige i. I Bjørvika er godt over halvparten av alt arealet satt av til park, havnepromenade, badestrender, allmenninger og gatestrukturer. Operastranda, Sørenga sjøbad, Anne-Cath. Vestlys plass, Stasjonsallmenningen, Havnepromenaden, Operagata og Dronning Eufemias gate er bare noen eksempler på folkelige og populære møteplasser som vi står bak og som vi har overlevert til byen. Stasjonsallmenningen var finalist i Oslo bys arkitekturpris for 2021 og fjorårets vinner, Munch Brygge, danner en av veggene i dette byrommet.

At det skulle være trangt i området rundt Operaen er etter vår mening en overdrivelse. Havnepromenaden, Operaallmenningen, Operataket, Operastranda og tilliggende sjø og elv, utgjør et av byens største sammenhengende byrom.

Vi er enig med Nilsen i at det skal være mulig å få til parker i Bjørvika. Å skape inkluderende møteplasser for hele byens befolkning ligger i vårt DNA og vår visjon er å forme fremtidens fjordby for alle. Det er derfor gledelig at Bjørvikaplanen er regulert med syv store allmenninger pluss et stort innslag av parker og byrom. Også det meste av tomta foran Børsen er regulert til park – Grosch-parken, oppkalt etter arkitekten som tegnet det opprinnelige Børsbygget. Denne parken vil Hav Eiendom bygge og overlevere til byen som del av utviklingen av området.

Vi håper ikke byens politikere lar muligheten gå fra seg til å etablere arbeidsplasser rett ved Oslo S, få ferdigstilt en park, samt skape byliv som kan binde sammen Kvadraturen og Bjørvika.

Kjell Døvle Kalland, administrerende direktør Hav Eiendom