Debatt

Høyhuset på Fornebu har feil signal

Erik Collett, Arkitekt MNAL 7. november 2018
Kjell Inge Røkke og Aker lanserer et gigantisk høyhus kalt «Det store blå» på Fornebu. Å presentere REV Ocean og World Ocean Headquarters med et høyhus passer ikke, og høyhus i Norge er i utgangspunktet feil.
«World Ocean Headquarters» eller «Det store blå», som Kjell Inge Røkke selv kaller det, vil rage 200 meter opp i lufta. Illustrasjon: Wingårdh arkitektkontor

At høye hus har en tradisjon er riktig. Allerede i middelalderen ble byen San Gimignano i Italia bygget med tårn som et maktuttrykk for de velstående familiene i byen. I 1922 ble det lansert en internasjonal konkurranse i Chicago om det såkalte Tribune Tower med høyhuset som et symbol for makt og synlighet i bylandskapet. Nesten 100 år senere er det fortsatt interesse for den maktsymbolikken høyhuset kan ha, men det ser man mer i land med en annen kultur og et annet styresett enn vårt. For store internasjonale organisasjoner ser man oftere lave campuser som har en mer varsom og økologisk tilpasning til sine omgivelser. På samme måte som Aker på Fornebu er de så store at det ikke er plass for dem i byene, og de etablerer seg litt ut i periferien og tilpasser seg der.

Høyhus som melder seg ut

Høyhus oppsto i storbyer hvor grunnflaten var knapp og dyr og man måtte gå opp i høyden. På Manhattan i New York er alle bygningene høyhus og byen blir således vertikal og får sin egen identitet på den måten. Ut fra denne definisjonen blir et høyhus på Fornebu helt galt. Et høyhus her melder seg ut av alt annet rundt seg. Den vil fremstå som en främling som ikke snakker med noen. Dertil har man på våre breddegrader problemer med skyggevirkning det meste av året. Høybygg forårsaker også uheldige vindturbulenser. Aker har allerede et stort administrasjonsbygg på Fornebu liggende ved siden av høyhusprosjektet. Med dette har Aker allerede etablert en bygningsstruktur som man utmerket godt kunne spille videre på. Da ville hele komplekset fremstå på en enhetlig og homogen måte. Nybygget for World Ocean Headquarters må gjerne ha et sterkt særpreg og et ikonisk image, men ikke som høyhus!

Hav og høybygg?

REV Ocean skal med sitt nybygg «minne oss om betydningen havet har for livet på jorden». Dette har da ingenting med et høybygg å gjøre? Prosjektet har for øvrig gode formål: Bygningen skal huse forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og såkalte relevante bedrifter. Disse miljøene er normalt ganske jordnære og trenger kontakt med bakkeplan mer enn å sveve høyt oppe i et gigantbygg. Bærum kommune har vært i en lang prosess i utviklingen av området. De planene som foreligger nå, viser modenhet og en god holdning til et vellykket Fornebu. Men disse planene inkluderer slett ikke noen høyhus.

Fornuft og nytte?

Konklusjonen må således være at disse svære høybyggene ikke har noen tradisjon og heller ingen fremtid i vår del av verden, hverken kulturelt, klimatisk, miljømessig eller politisk. De arkitektkolleger som lar seg rive med i slike prosjekter, bør ta et faglig oppgjør på forhånd om hvorvidt slike volumer harmonerer med omgivelsene og har noen som helst samfunnsmessig fornuft og nytte. Kjell Inge Røkke og World Ocean Headquarters må gjerne etablere seg på Fornebu, men da som en del av en stor, felles og flott campus som også består av alle de andre virksomhetene som har slått seg ned der.