Debatt

Hva er arkitektur?

Nils Mjaaland, arkitekt Blå arkitektur landskap AB 17. juni 2020

– God arkitektur krever at noen investerer i arkitektene, skriver arkitekt Nils Mjaaland i et tilsvar til Norconsult om Storhaugen i Tromsø.

Foto: Blå arkitektur landskap AB

Hovedsaken i mitt innlegg i avisen Nordlys var at vi ble presentert som arkitekt for det som nå er bygget på Storhaugen, og som jeg innleder mitt innlegg: «Blå arkitektur landskap AB prosjekterte Storhaugen fram til søknad om rammetillatelse. Deretter ble vi sagt opp av Consto AS fra videre arbeider med hovedprosjektet. Arkitekt for det som nå er bygget er Norconsult AS.» 

Videre hevdet jeg at det som nå er bygget framstår som brakker. 

Det Norconsult ikke tar fram er de etiske forholdene: Å varsle arkitekter som har gjort en jobb når de overtar jobben er noe NAL pålegger arkitekter å gjøre. Eventuelt til og med å diskutere med den første arkitekten for å få med seg kunnskap som den sitter inne med. Med andre ord: Norconsult har ingen etikk. 

I mitt innlegg fra begynnelsen av juni tar jeg opp følgende spørsmål: Does architecture matter? 

God arkitektur krever at noen investerer i arkitektene. Ofte er det arkitekten selv som byr på seg. Et kriterium for god arkitektur er talent og øvelse, over mange år. Det er derfor arkitektene går på en høyskole eller et universitet. Typisk for dette er at arkitekten er levende opptatt av sin arkitektur og deltar med hele seg i prosessen samt følger opp med entreprenøren i hele prosjektet. Først da ligger muligheten til at det som kommer fram muligens blir arkitektur. 

Det vi kan slå fast er at firmaer som Norconsult og Consto ikke har estetisk kompetanse nok til å legge vekt på å delta i å utvikle arkitektur.  

Det jeg vil debattere i utvidelsen av min reaksjon på redeligheten i alt som skjer her er å stille spørsmålet: Hva er arkitektur? Vi vil aldri finne et entydig svar på dette, men i denne debatten framstår det tydelig at dette bør debatteres mye mer, og at det er i denne reflekteringen/undringen en høyere kvalitet i arkitekturen kan komme fram. 

Det som har skjedd i Tromsø, med vårt prosjekt på Storhaugen, framstår som en dokumentasjon i seg selv.  

Man får dømme selv, det er bare å se på våre tegninger og det som nå står der.

Nils Mjaaland, arkitekt Blå arkitektur landskap AB

Illustrasjon: Blå arkitektur landskap AB
Modell: Blå arkitektur landskap AB
Illustrasjon: Blå arkitektur landskap AB
Faksimilie: Blå arkitektur landskap AB