Debatt

Hva er villedende om kompaktboliger?

Johan-Ditlef Martens 9. november 2017

LAILALØSNINGEN: Ellen de Vibe graver seg unødvendig langt ned i skyttergraver, parerer Johan-Ditlef Martens i dette debattinnlegget.

Ellen de Vibe svarer på min artikkel i Arkitektnytt 7/217 om kompaktboliger, soverom og tidligere avdelingsarkitekt i Husbanken Laila Rolfsjord. Hun gir en prisverdig faglig redegjørelse om Plan og bygningsetatens arbeid med å få igjennom normer for småboliger i Oslo, men hun graver seg unødvendig langt ned i skyttergraven og karakteriserer mitt innlegg som villedende. Hva er villedende?

Mitt innlegg hadde to siktemål; Beskrive det beklagelige i at kvinne som har jobbet for boligsaken i et helt kvinneliv får knyttet en dårlig planløsning til sitt navn. Historien måtte fortelles. Jeg går ut i fra at Ellen de Vibe også ville beklaget seg over bare å bli husket som en som kom med en eller annen dum uttalelse en gang. Kunne dette ordspillet kommet på banen hvis saksbehandleren var en mann? Jeg kunne kanskje forvente en kommentar også til dette.

Så reiser jeg et viktig faglig spørsmål om hvordan vi skal takle utviklingen mot stadig mindre og dårligere småboliger. Vi har fått normer for andelen av små og store boliger, men faktum er at nedre grense fortsatt er 35 m2 for en «vanlig» bolig. Jeg tok ikke opp fordelingsspørsmålet som Ellen de Vibe bruker mesteparten av sitt svar på. Hun avslutter med at hun er «stolt over at både vi i fagetaten, våre politiske oppdragsgivere og utbyggerne ser at en norm er nødvendig». Så langt er det ikke nødvendig å gå selv om man er direktør i en etat. Med dagens situasjon hadde vi vært tjent med en etat som i større grad uttrykte bekymring for hva som bygges, også i det offentlige ordskiftet. For å konkretisere problemet kan jeg igjen trekke frem et eksempel på boligplaner som PBE nå (må) godkjenne, en torommer på Røakollen som ligger ute til salgs. Den er på 37,5 m2 BRA og koster 3 700 000 kr. Her er det hverken skikkelig soverom eller stue overhode, bare et kjøkken. Ikke akkurat noe å være stolt av