Debatt

Ingen nåde for NRK

Cecilie Klem
19. april 2017
Massiv kritikk fra arkitekter møter NRK etter at de utlyste parallelloppdrag for Marienlyst-tomten.
Et bredt utvalg aktører i bransjen kommer med knallhard kritikk av NRK. NRKs prosjektleder avfeier kritikken. Foto: NRK

1. mars lanserte NRK et parallelloppdrag hvor de ber om mulighets- og volumstudier for den 95 mål store tomten på Marienlyst i Oslo.

 Oppdraget går i store trekk ut på å finne ut hvordan tomten skal brukes dersom rikskringkasteren velger å selge og flytte hovedkontoret sitt til et annet sted i Oslo.

Responsen fra arkitektene går først og fremst ut på at honoraret for deltakelse er på et veldig lavt nivå i forhold til programmet for oppdraget. Tunge, norske aktører i bransjen som Nordic, NSW, Dark, Sahaa, Lund Hagem, Link og Niels Torp har kommet med krass kritikk av oppdraget. Det samme har blant andre Norske arkitekters landsforbund, NAL. 

Spørsmål om avkastning

Eskild Andersen, partner i Nordic, mener at NRK faktisk underbetaler arkitekter for å få laget en verdibetraktning og dermed kan maksimere avkastningen på en tomt som befinner seg i aller øverste prissjikt.

– Det blir utrolig feil. Statlige aktører burde gå foran med et godt eksempel, sier Andersen til Arkitektnytt.

– Dette er egentlig å be arkitekter jobbe dugnad for å lage eks antall bilag til et salgsprospekt.

Det er Sahaas Thor Olav Solbjørs oppsummering av NRK-oppdraget. 

– Honoraret ligger på et nivå som til og med er lavere enn hva private investorer betaler for parallelloppdrag når de leter etter samarbeidspartnere. Og da er jo premien muligheten for å få oppdraget, sier Solbjør.

Avviser kritikk

Norske arkitekters landsforbund tok tidlig i mars kontakt med NRK vedrørende «dårlige vilkår» i parallelloppdraget. Kritikken fra NAL er at honoraret er altfor lavt i forhold til kompleksiteten i oppgavestillingen. NAL mener også det er usikkert hvorvidt bedømmelseskomiteen er faglig kompetent.

Prosjektleder for NRK, rådgivende ingeniør Ole Falk Frederiksen, avviser overfor NAL at honoraret er for lavt: «Vi har avsatt mer enn det vi mener det er behov for. At flere arkitekter stort sett uten å ha lest programmet mener at det er for lite, er ikke noe nytt,» skriver han til NAL. Om bedømmelseskomiteen svarer han at sammensetningen skal vurderes etter hvert. 

– Kynisk og helkommersiell

I et debattinnlegg på arkitektnytt.no oppsummerer tidligere konkurranseleder i NAL, Per Rygh, situasjonen. Han skriver at det «slett ikke handler om løsning av en viktig offentlig byggesak og en krevende byutviklingsoppgave, men kun er et ledd i en nokså kynisk og helkommersiell forretningstransaksjon av milliardverdier. En transaksjon der arkitekter forventes å bidra med betydelig gratisarbeid. Derfor er det fortsatt all mulig grunn til å sette et kritisk søkelys på denne saken.»

Også Arkitektenes fagforbund (Afag) har vært ute med flengende kritikk av NRK. 

– NRKs samfunnsoppdrag tilsier at alle som utfører kvalifisert arbeid for dem, skal ha fullt betalt for det de leverer, sier generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl, til Arkitektnytt.

Les også: NRKs prosjektledelse villeder om parallelloppdraget