Debatt

Ja til relevant erfaring

James Dodson // partner og daglig leder i Spinn Arkitekter 3. november 2016

Alle arkitekter bør ikke ha lik tilgang til å tegne skolebygg. James Dodson svarer Geir Brendeland og oppfordrer til å arbeide strategisk og langsiktig hvis det er skoler man vil tegne.

Debattartikkelen «Bispehaugen-opprøret» av Geir Brendeland påstår at «en hel generasjon med arkitekter ikke får tegnet relevante ting i samfunnet» på grunn av dagens «uhyre vanskelige» anbudsregime.
 

Artikkelen starter med to lærdommer fra en kveldsvandring forbi Bispehaugen skole i Trondheim, som jeg er helt enig i: at barn og skole fortjener det vakreste bygget i byen, og at noen bygg skal være flotte, sterke og høylytte. Forfatteren kommer med et hjertesukk over hvor vanskelig det er å få tegnet skoler «fordi vi ikke har tegnet skole før.»
 

Var det bedre for Arkitekt Moe i 1921? Fikk han tegne Bispehaugen skole uten relevant erfaring? Ifølge Wikipedia arbeidet Moe hos etablerte kontorer fra 1909 til 1913, startet eget kontor og arbeidet senere som assistent hos Sverre Pedersen i 1916 på Superb Konfeksjonsfabrikk i Molde. Konfeksjonsfabrikken ga Moe relevant erfaring for Bispehaugen Skole i både størrelse og utforming. I 1921 hadde Moe tolv års relevant erfaring under Pedersen. Det er godt mulig han ville ha kunnet kvalifisere seg til oppgaven selv med dagens krav.
 

Brendeland nevner sin 13 år lange erfaring, forelesninger, premier i arkitektkonkurranser og professorstilling på NTNU. Han mener at han fortjener retten til å formgi større offentlige bygg. Men problemet er ikke «retten» til å prosjektere eller å formgi, problemet er å vise at man som arkitekt eller arkitektkontor har tilsvarende eller bedre relevant erfaring enn andre som kanskje har spesialisert seg innenfor et felt. Er erfaring fra boligprosjekter i massivtre tilsvarende problemstillingene i skoleprosjekter? Ikke nødvendigvis.
 

Prøv å se dette fra kommunens perspektiv. Skoler er kanskje det største byggeprosjektet en mindre kommune vil foreta i løpet av en 30-års periode. Dagens skolebygg har budsjetter i hundremillionersklassen og er ikke lenger enkle «læringsfabrikker» som i Moes tid. Synes vi arkitekter at det er urimelig for dem å be om bevis for gjennomføringsevne og relevant erfaring fra arkitektene for deres viktigste byggeprosjekt? Om alle er likestilt, er det bare pris som vi skal konkurrere om? Nei takk!

Jeg tror at alle kan være enige i at anskaffelsesreglene kan være frustrerende, og at det er stort potensiale for forbedring. Men, selv om søknadsprosessen blir enklere, forventer vi vel ikke at krav til relevant erfaring skal bortfalle? Trenger vi egentlig flere stemmer som vil endre systemet slik at hvem som helst skal kunne tegne hva som helst? Eller er spørsmålet egentlig hvordan en skal tilegne seg den nødvendige erfaringen til å nå opp i ønsket prosjektkategori? Hvorfor tenker ikke flere arkitekter strategisk og arbeider mot langsiktige mål?
 

I åtte år har undertegnede arbeidet målrettet og strategisk for å komme inn på skolemarkedet. I dag har Spinn Arkitekter (etablert i 2012) en ferdigstilt skole, to skoler under bygging, to skoler under prosjektering, samt mange mulighetsstudier og programmeringsoppdrag for skolebygg. Det finnes også flere unge, dyktige kontorer som har klart å tegne skoler: Alliance Arkitekter (TU Skole), Architectopia (utvidelse av Øren skole), Filter Arkitekter (Sørli skole).
 

Her snakker jeg om gode talenter, arkitekter som tør å gi form, «De som ikke prater, men prosjekterer.» Fortvil ikke, brett opp ermene og sett i gang:

 

Her er Spinn Arkitekters råd til kontorer som ønsker å komme inn på nye markeder:

  • Strategisk samarbeid. Søk samarbeid med kontorer som har referanser innenfor sektoren.
  • Bygg opp erfaring gjennom rehabiliteringsprosjekter eller mindre utvidelser.
  • Søk rammeavtale hos mindre kommuner.
  • Ansett erfarne personer med en solid CV innenfor sektoren.
  • Strategisk prising – enkelte offentlige prosjekter på DOFFIN har forholdsvis lav terskel og pris som eneste tildelingskriterie.
  • Hvordan få erfaring om du vil spesialisere deg? Søk arbeid på kontorer som arbeider innenfor det du ønsker – lær i trygge rammer.
  • Skift arbeidssted om du ikke får den erfaringen du ønsker!
  • Etterutdanning – ta relevant kurs, eller en master med fordypning i noe som er relevant.
  • Tegn åpne konkurranser på kveldstid, det er få åpne skolekonkurranser i Norge, men de finnes i andre land.

James Dodson, partner og daglig leder i Spinn Arkitekter