Bolig

Kan bli brukt til grønnvasking

Hans-Kristian Hagen, arkitekt MNAL, universitetslektor, Institutt for arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Ole Thorstensen, tømrermester 10. november 2020

Opptre-konkurransens tiltaksoptimisme illustrerer det som nærmest er en kollektiv nevrose i samfunnet vårt, skriver artikkelforfatterne i sitt svar til Sintef.

Øverste bilde: Hans-Kristian Hagen. Foto: Geir Dokken. Nederst: Ole Thorstensen. Foto: Christina Ottosson Øygarden /Pelikanen Forlag

Dette er fra oppgaveteksten til Opptre: «Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk.» Dette er en god beskrivelse av hvordan en bolig skal være.

Vi har satt resultatene fra bidragene i konkurransen sammen i regnestykker, som viser at klimagassutslippene fra de seks eneboligene vil øke til det tredobbelte i perioden frem til 2030. Utslippene øker med 50% innen 2050, mens det vil bli en liten reduksjon på 7% i løpet av 60 år. Å få til dette koster 3,3 millioner kroner per enebolig.

Vi mener at bidragene i Opptre-konkurransen ikke er kostnadseffektive. Det gjennomsnittlige kostnadsnivået er rett og slett for høyt til at det er realistisk for norske boligeiere å håndtere det.

Klimagassutslippene øker i tidsrommet Klimaloven omfatter. Dette mener vi er et uakseptabelt resultat, og dersom byggebransjen ønsker å bli tatt på alvor i klimasaken, så må vi tilby både kundene våre og samfunnet bedre løsninger.

Det er en sammenheng mellom kostnadsnivået og økningen i klimagassutslipp. Det er nærmest en kollektiv nevrose i samfunnet vårt, at vi ikke bare kan, men må kjøpe oss ut av enhver situasjon, og Opptre-konkurransens tiltaksoptimisme illustrerer dette godt.

Det er viktig at klimatiltakene vi utfører ikke først og fremst er sysselsettingstiltak, eller brikker i et økonomisk spill, men at klimahensynet er en grunnleggende del av alle vurderingene vi gjør i byggebransjen.

 Opptres representanter mener oppgraderingsprosjekter av eneboliger må sammenliknes med å bygge tilsvarende nytt. Vi er uenige i dette, og mener at byggene, slik de står i utgangspunktet, er det vi skal sammenlikne med.

Det gjennomføres knapt et eneste større byggeprosjekt i Norge i dag som ikke presenteres som miljøvennlig. En enkel måte å grønnvaske byggeprosjekter på, er å sammenlikne med klimagassutslippene fra prosjekter som har dårligere løsninger.

Resultatet av Opptre-konkurransen må problematiseres, eller så vil også den kunne bli brukt til grønnvasking av klimadårlige byggeprosjekter. Da må Sintef, Enova og NAL være åpne og aktive når de har mulighet til å diskutere dette.

I sin kommentar til saken i Arkitektnytt avslutter Christoffer Skaar med det vi oppfatter som en hilsen til oss. Han slår fast at tettelister og raggsokker alltid er gode klimatiltak for dem som ikke skal oppgradere. Et ironisk ment råd er (så langt) det beste Opptre har å by på i sine kommentarer til vår kritikk, og vi tar det mot med takk.

Les den opprinnelige reportasjen her.

Hans-Kristian Hagen, arkitekt MNAL,universitetslektor, Institutt for arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Ole Thorstensen, tømrermester