Debatt

Kjære Morten Ragnøy Ednes!

Røyne Kyllingstad 12. juni 2018
Med mine 85 år er det så lenge siden jeg var i praksis, at jeg tror jeg står over undersøkelsen.

Men, jeg tør legge til, at så lenge NAL Ikke tar Norge utenfor by og tettsted (nærmere 99 prosent av landets areal) mer seriøst enn det forbundet gjør, så betrakter jeg forbundet som mer interessert i å holde seg inne med pengemakta og dens kortsiktige tenking, enn interessert i landets framtid. 

Noe liknende gjelder for øvrig også byplanleggernes nesten paniske redsel for å planlegge for vintertidens problemer. I Norge er nesten enhver by herlig i sommersol og nordiske netter. Den årstiden trenger vi knapt bekymre oss for. Men skal byen bli noe mer enn et sted bare å jobbe og overnatte i, i den lengste delen av året, så er det vinterens og mørketidas problemer som burde stå sentralt i byplanfaget. Da ville samtidig byen/tettstedet bli ennå bedre å leve i på sommeren enn om vi så ensidig som vi i dag gjør, bare tar utgangspunkt i denne årstiden.

Med vennlig hilsen Røyne Kyllingstad